Sosialfaglig kartlegging

En kartlegging av personens bosituasjon, familie og nettverk, økonomi, ernæring, helse og eventuelt kriminalitet kan gjøres ved hjelp av  EuropASI.

EuropASI anbefales brukt i ROP-retningslinjen (Anbefaling 23) for å kartlegge personens bosituasjon, familie og nettverk, økonomi, ernæring, helse og eventuelt kriminalitet.

Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet anbefales bruk av EuropASI for å kartlegge rusmiddelbrukens omfang.

Områdene som kartlegges ved hjelp av EuropASI er

  • fysisk helse
  • utdanning/arbeid/økonomi
  • bruk av alkohol/medikamenter/narkotiske stoffer
  • familiehistorie/familie og sosiale relasjoner
  • psykisk helse
  • kriminalitet

Kartleggingsverktøyet EuropASI er tilgjengelig i papir- og elektronisk versjon. I Norge tilbyr Nasjonal kompetansetjeneste ROP standardiserte opplæringskurs for å kunne benytte instrumentene i klinisk arbeid og for forskning.

Fant du det du lette etter?