Verktøy for utredning av samtidig ruslidelse og psykisk lidelse

Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser anbefaler noen verktøy til bruk i diagnostisk utredning av psykisk lidelse og ruslidelse.                             

Psykiske tilstander kan og kan ikke være rusutløste (Foto: Shutterstock)

Anbefaling 35 i retningslinjen er at en der det mistenkes at pasienten har samtidig psykisk lidelse og ruslidelse arbeider for å sette psykiatrisk diagnose etter ICD- eller DSM-kriteriene for den enkelte lidelsen. I tillegg finnes diagnostiske verktøy som er utarbeidet som ekstra hjelpemidler for leger og psykologer. Det er viktig å utrede både ruslidelse og psykisk lidelse og sammenhengen mellom lidelsene. 

I korte trekk anbefales følgende:

Det diagnostiske intervjuet PRISM (nå i versjon PRISM-5) er videreutviklet fra verktøyet SCID. Det er spesielt beregnet på å  avdekke hvilke tilstander  som er uavhengige (primære) psykiske lidelser og hvilke tilstander som er rusutløste. Opplæring er påkrevd for å ta verktøyet i bruk. I Norge er det Nasjonal kompetansetjeneste ROP som tilbyr opplæring i PRISM, med formål å bli sertifisert bruker av intervjuet. Norsk versjon er oppgradert i tråd med nye diagnosekriterier i DSM-5. De som allerede er sertifiserte i bruk av PRISM-IV  kan bestille oppdateringskurs i PRISM-5 våren 2019. 

Les mer
Nasjonal kompetansetjeneste ROP sine sertifiseringskurs i PRISM

Alle verktøyene må suppleres med grundig klinisk vurdering.

Fant du det du lette etter?