HELSENORGE

Videoassistert behandling og selvhjelp

Ruspoliklinikk ung (RuPo) ved Helse Stavanger arbeider i disse dager med ulike former for digital-støttet behandling for polikliniske pasienter i TSB. Les om deres erfaringer med videoassistert behandling og tips til hjemmeoppgaver og selvhjelp på nett.

Aleksander Hagen Erga
Aleksander Hagen Erga
Psykolog/PhD, RuPo Sandnes, ARA
Førsteamanuensis II, Psykologisk fakultet, Universitetet i Bergen
Geir Fiskå
Geir Fiskå
Psykologspesialist RuPo Sandnes, ARA
Psykologfaglig rådgiver ARA

– Hvordan bruker dere teknologi i oppfølging og behandling av ruspasientene, særlig sett i lys av Koronaviruset med de begrensninger som legges på klinisk virksomhet?

– Oppfølging av polikliniske pasienter i perioden vi nå er inne i løses primært med hjelp av to teknologiske løsninger:

  • Telefonoppfølging: Pasienter tilbys samtaler over telefon, og SMSer sendes ut til pasienter som en ikke når via telefon.
  • Videosamtaler: Pasienter som har tilgang til smarttelefon, nettbrett eller datamaskin, og som klarer å ta imot innkallinger til Skype for Businesss, tilbys oppfølging via video. Ansatte med hjemmekontor og laptop har som regel mulighet til å tilby samtaler med pasientene fra hjemmekontoret.

– Hvilke erfaringer har dere om hva som fungerer godt, og hva som eventuelt fungerer mindre godt?
– De fleste unge pasienter har kjennskap til bruk av video på ulikt vis. Samtidig så oppstår det ofte utfordringer - batteri som går tomt, mangel på data på kontantkort og trådløse nett som ikke fungerer, er vanlig. Noen pasienter bruker e-posten sin i begrenset grad og får derfor ikke tatt imot invitasjon til videokonferanse, eller har vansker med å få den tekniske løsningen til å fungere. Det er også en del pasienter som ønsker å ha samtaler på ikke-godkjente plattformer, som Facebook-video eller Facetime, ettersom de kjenner disse videoløsningene fra før.

– Elektronisk kommunikasjon er en utfordring for enkelte pasienter. Det må derfor foreligge en klinisk vurdering om hvem som denne type oppfølging passer for.

Hvilke teknologiske plattformer er i bruk?
Som videoløsning bruker Stavanger universitetssjukehus Skype for Business. Avtaler lages i Outlook og oversendes pasientens e-post. I mailen som pasienten mottar er det en link som lar pasienten koble til en kryptert samtale med behandler.

Hvilke barrierer møter dere?
Barrierene vi møter handler i stor grad om at bruk av videoløsninger fremdeles ikke er godt innarbeidet:

  • Bruk av videoassistert behandling faller mer naturlig for behandlere med erfaring fra denne type kommunikasjon fra før av.
  • Vi har per i dag lite erfaring med å etablere behandlingskontakt med nye pasienter over video.
  • De fleste kartleggingsverktøy (som selvutfyllingsverktøy) vi bruker i klinikken har vi tilgjengelig på papir, og det kan være vanskelig å administrere disse for pasienter som en møter via Skype eller telefon. Noen steder brukes Checkware i kartlegging av pasienter, men dette har ikke vi innarbeidet i TSB ved Stavanger universitetssjukehus enda.
  • Pasientene må laste ned Skype for Business-appen for å klare å ta imot videokonferanse på smarttelefon.
  • Enkelte pasienter ønsker ikke kontakt over nett.


Se også: