Vil øve studenter i å delta i ansvarsgruppemøter

Et nytt prosjekt skal gi studenter øvelse i å praktisere brukermedvirkning og samhandling. Via simulering får de prøve seg rollen som deltakere i et ansvarsgruppemøte rundt en pasient med rus- og avhengighetsproblem, spilt av en som har kjent det på kroppen.

Workshop med brukerreresentanter markerte starten på prosjektet "Bruker i sentrum". Til h Prosjektleder Tommy Sjåfjell og intititivtaker Ingrid Amalia Havnes.

Siden 2015 har leger og forskere ved Universitetet i Oslo og behandlere ved Oslo universitetssykehus, prøvd ut en undervisningsmetode der studenter spille fastlege i et ansvarsgruppemøte rundt en ruspasient og ruspasienter har roller som ligner den de tidligere var i, under aktiv rus. Kommunerepresentanter, NAV-ansatte og behandlere fra ruspoliklinikk deltar også for å gjøre treningen mest mulig virkelighetsnær. Samarbeidet har involvert representanter fra RIO, Wayback, A-larm, ProLAR Nett og Ivareta.

Spill og refleksjon

Tidligere har bare studenter i samfunnsmedisin fått slik undervisning. Nå utvides prosjektet som kalles «Bruker i sentrum». Ved hjelp av film og annet støttemateriell samt opplæring av brukere som kan bistå i implementeringen, er målet at metoden kan tas i bruk av sykepleie-, vernepleie- og sosialt arbeid-studenter, i tillegg til medisinstudenter. Tommy Sjåfjell er leder for det toårige prosjektet. Det  er et samarbeid mellom bruker- og pårørendeorganisasjonen A-Larm, Universitetet i Oslo og NK-TSB og blir støttet av ExtraStiftelsen.

Bruker i sentrum

Forsker og psykiater Ingrid Amalia Havnes er en av initiativtakerne. Hun håper prosjektet vil kunne øke bruken både av individuell plan/ ansvarsgruppemøter og andre samhandlingsverktøy i helsetjenestene. 
– For brukere kan det å møte en "profesjonsmakten" i et ansvarsgruppemøte, være overveldende og noen ganger skremmende. Noen fagpersoner opplever ansvarsgruppemøter som en utrygg og kaotisk situasjon. Ved å prøve seg i disse situasjonene, tror vi at studentene kan bli tryggere i den fremtidige rollen sin og dermed mer i stand til å få frem brukeres synspunkt, ressurser og bidrag til endring i tråd med sine egne mål, sier hun.

Tverrfaglig perspektiv

Prosjektet skal rette seg mot å møte en pasient- og brukergruppe som krever at systemet snakker godt sammen. Personene kan ha omfattende, samtidige behov for ulike tjenester, og stort behov for at aktørene innbyrdes forstår hverandres roller og utfordringer.
– Vi ønsker å skape en undervisning som gjør at studentene ser verdien av ulike samarbeidsparters roller og at tverrfaglig og tverretatlig samarbeid virker.  For eksempel kan medisinstudenter få større forståelse av NAV sin rolle og sosionomer få bedre innsikt i fysiske helseproblemer som preger livene til mange rusavhengige, sier prosjektleder Tommy Sjåfjell.  

– Har du prøvd ut ansvarsgrupper i praksis, med skolerte brukere i en reell, fremtidig arbeidssituasjon, har du kjent på noen utfordringer og dilemmaer, og sett hvilke gevinster brukerinvolvering og samhandling kan gi, lover de to. 


 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.