HELSENORGE
Ekspertsykehuset

Psykose utløst av rus – en betydelig risiko for senere schizofreni

Vi har brukt data fra Norsk Pasientregister og undersøkt overgangen fra rusutløst psykose til schizofreni-spektrum lidelse eller bipolar lidelse. Funnene er tydelige: En av tre med cannabis-psykose får senere schizofreni.

En illustrasjon av en person som tar seg til pannen, ser nedover og har røyk ut av hodet.
Illustrasjonsbilde fra Shutterstock

Tekst: Eline Borger Rognli, ph.d., psykolog med spesialisering innen rusmiddelavhenghet, forsker hos RusForsk, Oslo universitetssykehus, (OUS). Foto: Shutterstock og OUS

Vi har lenge vært interesserte i rusutløst psykose. Det antas å være en psykosetilstand utløst og forårsaket av rusmiddelinntak, og som raskt går over så lenge personen ikke har nye rusmiddelinntak. ​​

Bilde av Eline Borger Rogner

Eline Borger Rognli, ph.d., psykolog med spesialisering innen rusmiddelavhenghet, forsker hos RusForsk, Oslo universitetssykehus, (OUS). Foto: OUS

Flere undersøkelser finner imidlertid at en betydelig andel av de som har en rusutløst psykose senere får mer langvarige psykoselidelser eller andre alvorlige lidelser.

Fulgt pasie​​​nter i seks år ​

Sammen med kolleger fra Universitetet i Tromsø, Universitetssykehuset Nord-Norge, Folkehelseinstituttet, Sykehuset Innlandet og Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering har vi undersøkt om vi kunne finne det samme i norske data. 

Med data fra Norsk Pasientregister har vi kunnet følge personer med rusutløst psykose over en seks år lang periode, for å kunne se hvor mange som senere har fått schizofreni-spektrum lidelse eller bipolar lidelse.

Forskningsartikkelen ble publisert 3. mai, 2023 i anerkjente American Journal of Psychiatry.​

  • Resultatene viser at den seks-årige risikoen for overgangen til schizofreni-spektrum lidelse (definert som ICD-10 diagnosekoder F20, F22 og F23) var betydelig, 28prosent. 
  • Høyest var den for de med cannabis-utløst psykose (36 prosent). Overgang til bipolar lidelse var betydelig lavere, 4.5 prosent. 

Å være mann, yngre alder, cannabisutløst psykose og gjentatte akuttinnleggelser for rusutløst psykose var faktorer forbudet med økt risiko for å senere få en schizofreni-spektrum lidelse.

Funnene bekrefter det tidligere undersøkelser har vist, men det er altså bare et lite knippe liknende undersøkelser i verden. Sammen peker disse på rusutløst psykose, særlig cannabis-utløst psykose, som en betydelig risikofaktor for schizofreni.

​​​Tilbyr vi tilstrekkelig​​​ behandling?

Når man har det som betegnes som en psykoselidelse, altså en diagnose fra kapittel 2 i diagnosemanualen vår, er det behandling for en psykoselidelse som skal tilbys. 

Rustutløst psykose er imidlertid diagnostisk sett definert som en type rusbrukslidelse, en akutt og kortvarig psykosetilstand som en direkte konsekvens av rusmiddelinntak. Da er det helt andre, færre og mindre, tiltak, som settes inn. 

Vårt inntrykk er at rusutløste psykoser ofte får korte innleggelser i akuttpsykiatrisk avdeling, kanskje med tilbud om oppføling i ruspoliklinikk. For psykoselidelser tilbys flere år med behandling og støtte innenfor en rekke områder.

Ny kun​​​​nskap​​​ 

Diagnoser er i utgangspunktet konstruksjoner. Vi observerer noen kliniske fenomener/plager/symptomer som ofte opptrer sammen, og gir disse et navn. 

Ved hver revisjon av diagnosemanualene er det diskusjoner om validiteten i de diagnostiske kategoriene, og mindre og større revisjoner gjøres. Dette er sånn sett ikke noe nytt – vi oppdaterer forståelsen i lys av ny kunnskap. 

Vi mener at de høye tallene for overgang til schizofreni hos personer med rusutløst psykose er et av flere argumenter for at ru​sutløst psykose kan forstås som en type psykoselidelse vel så mye som en type rusbrukslidelse. Dette vil påvirke oppfølging og behandling.

Lenk​er​​​

En av tre med cannabis-psykose får senere schizofreni - (oslo-universitetssykehus.no)

RusForsk - Bedre behandling for pasienter med rus- og avhengighetslidelser - (oslo-universitetssykehus.no)

Fant du det du lette etter?