Råd for pasient- og pårørendeopplæring

Opplæring av pasienter og pårørende er en av sykehusets fire hovedoppgaver, jfr. Lov om spesialisthelsetjenesten § 3-8. Retten til tilpasset informasjon og til å medvirke er en sentral del av pasient- og pårørendeopplæringen (jmf. Lov om pasient- og brukerrettigheter kap.3). Råd for pasient- og pårørendeopplæring ble etablert for å koordinere og kvalitetssikre arbeidet med pasient- og pårørendeopplæring ved Oslo universitetssykehus.

​Råd for pasient- og pårørendeopplæring arbeider med koordinering, kvalitetssikring, forbedring og utvikling av pasient- og pårørendeopplæring i sykehuset.

Rådet består av representanter fra alle sykehusets klinikker og sykehusets brukerutvalg. Rådet ledes av Avdeling samhandling, helsekompetanse og likeverdige helsetjenester i Stab pasientsikkerhet, kvalitet og samhandling. Rådet arbeider med felles faglige utfordringer innenfor pasient- og pårørendeopplæring i klinikkene, og er et rådgivende organ for sykehusledelsen. Rådet arbeider også med kompetansehevende tiltak innen pasient- og pårørendeopplæring som kurs for ansatte og brukere i helsepedagogikk og årlige fagdager.


Ta kontakt med representantene for de ulike klinikkene for å lære mer om klinikkenes tilbud innen pasient- og pårørendeopplæring.

Rådet ledes av

Anette Eie, Anette.Eie@ous-hf.no Tlf: 958 26 776

Kjersti Tveten, Kjersti.Tveten@ous-hf.noTlf: 995 64 757

Rådets representanter:

Avdeling samhandling, helsekompetanse og likeverdige helsetjenester

Kari Skredsvig, Kari. Skredsvig@ous-hf.no Tlf: 971 56 835

Brukerrepresentant

Mari Ourom; mari@nettros.no  Tlf: 938 37 680

Akuttklinikken

Jonny Heimdahl; Jonny.Heimdahl@ous-hf.no Tlf: 23 02 61 61

Barne- og ungdomsklinikken

Tone Mjanger; Tone.Mjanger@ous-hf.no Tlf: 993 95 848

Anita Sjøstrøm; Anita.Sjostrom@ous-hf.noTlf: 23 01 62 71

Hjerte-lunge og karklinikken

Ildri Myrseth; Ildri.Myrseth@ous-hf.no Tlf: 23 07 12 38

Jonny Hisdal Jonny.Hisdal@ous-hf.no  

Kreftklinkkken

Tone Skaali; Tone.Skaali@ous-hf.noTlf. 976 54 885

Randi Bergersen; Randi.Bergersen@ous-hf.noTlf. 947 83 033

Pernille Elisabeth Varre; Pernille.Elisabeth.Varre@ous-hf.noTlf: 915 34 727

Kvinneklinikken

Hanne Knutsen; Hanne.Knutsen@ous-hf.no Tlf: 992 16 546

Medisinsk klinikk

Anne Lise Hustadnes; AnneLise.Hustadnes@ous-hf.no
Tlf: 22 89 42 66/900 36 681

Per Møller Axelsen; Per.Møller.Axelsen@ous-hf.no Tlf: 22 89 47 93

Nevroklinikken

Annika Sverdrup (permisjon); Annika.Sverdrup@ous-hf.no Tlf. 932 55 224

Ortopedisk klinikk

Maria Kristina Finnes; Maria.Kristina.Finnes@ous-hf.no Tlf: 930 33 642

Klinikk psykisk helse og avhengighet

Vigdis Jacobsen Rehn; Vigdis.Jacobsen.Rehn@ous-hf.no Tlf: 480 16 286

Elisabeth Hinderaker; Elisabeth.Hinderaker@ous-hf.noTlf: 23 01 63 20

Klinikk for kirurgi, inflamasjonsmedisin og transplantasjon

Beate Holme; Beate.Holme@ous-hf.no Tlf: 23 07 23 72

Klinikk hode, hals og rekonstruktiv kirurgi

Marianne Hægh Martiniussen; Marianne.Hægh.Martiniussen@ous-hf.no Tlf: 901 56 402

Oslo sykehusservice

Kathrine Olsen; Kathrine.Olsen@ous-hf.noTlf: 905 49 554/Kristoffer Røed; Kristoffer.Roed@ous-hf.no

Linda Schade Andersen; Linda.Schade.Andersen@ous-hf.no
Tlf: 23 01 51 38

Fant du det du lette etter?