Brukerutvalget ved OUS

Sykehuset har et sentralt brukerutvalg som er med å påvirke beslutninger i generelle saker som gjelder tjenester til pasienter og pårørende. Brukerutvalget er primært administrerende direktør og styret ved sykehusets rådgivende organ og behandler ikke enkeltsaker.

Formål med brukerutvalget ved OUS:

• Være et rådgivende organ for styret og administrasjonen i saker som angår tilbud til pasienter og pårørende
• Arbeide for gode og likeverdige spesialisthelsetjenester uavhengig av alder, kjønn, bosted, etnisk opprinnelse, sosial status, sykdom/diagnose og funksjonshemming
• Arbeide for god samhandling på tvers av tjenester og forvaltningsnivå
• Bidra til god medvirkning fra pasienter, deres pårørende og deres organisasjoner på alle nivå i spesialisthelsetjenesten

Kontaktinformasjon

Epostmottak for brukerutvalget: brukerutvalget@ous-hf.no

Koordinator for brukerutvalget
Stine Arntzen Selfors
epost: uxasti@ous-hf.no
tlf:

Leder i Brukerutvalget
Tove Nakken (Kreftforeningen)
epost: tove.nakken@online.no

Medlemmer i Brukerutvalget 2015-2017


Tove Nakken (Leder)
Kreftforeningen


Lilli-Ann Stensdal (Nestleder)
Norges Handikapforbund/SAFO

Foto av Kim Fangen
Kim Fangen
Nye Pluss, Hiv-positives landsforening
 

Heine Århus
Foreningen for hjertesyke barn/FFO


Arne Olav G. Hope
Norges Handikapforbund/SAFO
 

Stine B.Dybvig
Cerebral parese-foreningen/FFO

Tayyab Chaudri
Internasjonal helse- og sosialgruppe

Tommy Sjåfjell
A-larm


Twinkle Dawes
Innvandrerkvinners ressurs og aktivitetsforum


Veslemøy Ruud
Norges Astma- og allergiforbund/ FFO

Mari Ourum
Rådgivning om spiseforstyrrelser/FFO


Kristin Borg 
Pensjonistforbundet


Kjell Silkoset
Personskadeforbundet LTN/ FFO


Pål Kjeldsen
Kreftforeningen

Brukerråd i klinikkene

De fleste klinikker ved sykehuset har egne brukerråd, som medvirker i saker som gjelder tjenester til pasienter og pårørende. Klinikleder samarbeider med brukerråd i klinikk. Under er en oversikt over brukerråd i sykehusets mange klinikker.

Brukerråd - Klinikk psykisk helse og avhengighet

Brukerråd - Kreftklinikken

Brukerråd - Medisinsk klinikk

Brukerorganisasjoner i Norge

Lenken under fører deg til oversikt over brukerorganisasjoner i Norge, på felles nasjonal side for offentlige helsetjenester, helsenorge.no

Oversikt over pasient- og brukerorganisasjoner i Norge

Godtgjøring/honorering av brukerrepresentanter