Brukerutvalget ved OUS

Sykehuset har et sentralt brukerutvalg som er med å påvirke beslutninger i generelle saker som gjelder tjenester til pasienter og pårørende. Brukerutvalget er primært et rådgivende organ for administrerende direktør og styret ved sykehuset, og behandler ikke enkeltsaker.

Formål med brukerutvalget ved OUS:

• Være et rådgivende organ for styret og administrasjonen i saker som angår tilbud til pasienter og pårørende
• Arbeide for gode og likeverdige spesialisthelsetjenester uavhengig av alder, kjønn, bosted, etnisk opprinnelse, sosial status, sykdom/diagnose og funksjonshemming
• Arbeide for god samhandling på tvers av tjenester og forvaltningsnivå
• Bidra til god medvirkning fra pasienter, deres pårørende og deres organisasjoner på alle nivå i spesialisthelsetjenesten

Kontaktinformasjon

Epostmottak for brukerutvalget: OUSHFPBBrukerutvalget@ous-hf.no

Leder i Brukerutvalget
Tove Nakken (Kreftforeningen)
epost: tove.nakken@online.no

Koordinator for brukerutvalget
Stine Arntzen Selfors
epost: uxasti@ous-hf.no
tlf: 906 48 478

Medlemmer i Brukerutvalget 2015-2017


Tove Nakken (Leder)
Kreftforeningen

Foto av Kim Fangen
Kim Fangen (Nestleder)
Nye Pluss, Hiv-positives landsforening
 
Anne I. Giertsen
Foreningen for hjertesyke barn/FFO


Arne Olav G. Hope
Norges Handikapforbund/SAFO
 

Stine B.Dybvig
Cerebral parese-foreningen/FFO

Tommy Sjåfjell
A-larm


Twinkle Dawes
Innvandrerkvinners ressurs og aktivitetsforum

Mari Ourum
Rådgivning om spiseforstyrrelser/FFO

Solveig Rostøl Bakken
Pensjonistforbundet


Kjell Silkoset
Personskadeforbundet LTN/ FFO


Pål Kjeldsen
Kreftforeningen

Susan Smerkerud
Parkinssonforbundet/ FFO

Marius Korsell
Landsforeningen for slagrammede/ SAFO

Brita Rønnebech Bølgen
Mental helse ungdom

Brukerråd i klinikkene

De fleste klinikker ved sykehuset har egne brukerråd, som medvirker i saker som gjelder tjenester til pasienter og pårørende. Klinikkleder samarbeider med brukerråd i klinikk. Under er en oversikt over brukerråd i sykehusets mange klinikker.

Brukerråd - Klinikk psykisk helse og avhengighet

Brukerrådet i Kreftklinikken

Brukerrådet i Medisinsk klinikkBrukerrådet i Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgiBrukerrådet i Ortopedisk klinikk

Brukerrådet i Nevroklinikken

Brukerrådet i KvinneklinikkenBrukerrådet i Barne- og ungdomsklinikken

Brukerrådet i Hjerte-, lunge- og karklinikken

Brukerrådet i Klinikk for kirurgi, inflamasjonsmedisin og transplantasjon


Brukerorganisasjoner i Norge

Lenken under fører deg til oversikt over brukerorganisasjoner i Norge, på felles nasjonal side for offentlige helsetjenester, helsenorge.no

Oversikt over pasient- og brukerorganisasjoner i Norge

Godtgjøring/honorering av brukerrepresentanter

Leder kr 581 pr time, medlem kr 439 pr time, tapt arbeidsfortjeneste kr 1931 pr dag.