Forum for pasient- og pårørendeopplæring

Forum for pasient- og pårørendeopplæring arbeider strategisk med å fremme og utvikle pasient- og pårørendeopplæring i sykehuset. Forumet består av representanter fra alle sykehusets klinikker, og ledes av Avdeling samhandling.

Forum for pasient- og pårørendeopplæring har som oppgave å bistå klinikkene med å videreutvikle informasjon og ulike typer opplæring til pasienter og pårørende.

Forumet arbeider med felles faglige utfordringer på områdene opplæring av pasienter og pårørende samt kompetanseutvikling for brukere og ansatte innen helsepedagogikk.

Les mer om oppgavene i mandatet til Forum for pasient- og pårørendeopplæringRepresentanter i Forum for pasient- og pårørendeopplæring - kontaktliste
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.