Råd for pasient- og pårørendeopplæring

Råd for pasient- og pårørendeopplæring arbeider strategisk med å fremme og utvikle pasient- og pårørendeopplæring i sykehuset. Rådet består av representanter fra alle sykehusets klinikker, og ledes av Avdeling samhandling.

Råd for pasient- og pårørendeopplæring har som oppgave å bistå klinikkene med å videreutvikle informasjon og ulike typer opplæring til pasienter og pårørende.

Rådet arbeider med felles faglige utfordringer på områdene opplæring av pasienter og pårørende samt kompetanseutvikling for brukere og ansatte innen helsepedagogikk.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.