Ungdomsrådet

Ungdomsrådet setter ord på hvordan det er å være ung pasient. Vi hører gjerne fra deg!

Vi er til for ungdom og unge voksne som er i kontakt med sykehuset, og vi gir råd til sykehuset om denne pasientgruppen.

Dette er vi i Ungdomsrådet mest opptatt av

•Ungdom og unge voksne skal tas med på råd
•Ungdom opp til 18 år skal få egne tilbud på barneavdelingene på sykehuset
•Overføring fra barneavdelinger til voksenavdelinger og kommunehelsetjenester skjer på en trygg måte
•Helsepersonell får bedre forståelse for unge
•Det skal tilbys trådløst internett i alle pasientsoner på sykehuset

Medlemmer i Ungdomsrådet

Frøydis Løvberg Lien, 23 år (leder) - Voksne med medfødt hjertefeil

Sandra Scott Nicolaysen, 20 år (nestleder) - Barne- og ungdomsrevmatikergruppe 

Tonje Granmo, 27 år – Mental helse ungdom

Linda Saksvik, 21 år – landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte ungdom

Guro Hanserud, 23 år – revmatiker

Jostein Wiig Dagestad 15 år – revmatiker

Ferdinand Kasper Linja Tollefsen, 14 år – Hjertetransplantert

Hanne Sofie Bonnevie Hamre – Norges astma- og allergiforbunds ungdom

Stine Dybvig (Brukerutvalgets representant) – Cerebral pareseforbundet

Hva er DU opptatt av? - Kontakt oss gjerne

E-post: ungdomsradet@ous-hf.no

Koordinator for ungdomsrådet:
Stine A. Selfors: uxasti@ous-hf.no

Nyttige lenker om ungdomshelse og andre nyttige lenker

ung.no - det offentliges informasjonskanal for ungdom

Klara klok - Helsedirektoratet

Unge tanker om overganger - film av Snöball og Unge funksjonshemmede

Nyttige råd til pasienter og pårørende - fra helsenorge.no

Her finner du protokoller fra møter i ungdomsrådet

Protokoll fra ungdomsrådet 7. juni 2016 (pdf) Protokoll fra ungdomsrådet 6. september 2016 (pdf)

Brukermedvirkning ved Oslo universitetssykehus

DU har verdifull kunnskap om din egen helse. Denne kunnskapen, sammen med fagkunnskap fra helsepersonell danner grunnlag for å gi pasienter og pårørende best mulig behandling. I tillegg til brukermedvirkning på individnivå har sykehuset strukturer og organer som ivaretar brukermedvirkning på systemnivå.

Er du nysgjerrig på hvordan sykehuset jobber for brukermedvirkning, finner du mer her