Ungdomsrådet

Ungdomsrådet setter ord på hvordan det er å være ung pasient. Vi hører gjerne fra deg!

Foto av deltagere i Ungdomsrådet ved OUS

Vi er til for ungdom og unge voksne som er i kontakt med sykehuset, og vi gir råd til sykehuset om denne pasientgruppen.

Dette er vi i Ungdomsrådet mest opptatt av

  • Overgangen fra barne- og ungdomsavdeling til voksenavdeling – Vi ønsker en overgang som er godt planlagt og tilpasset våre behov
  • Tilrettelegging for unge voksne innlagt på voksenavdelinger i sykehuset - man blir ikke nødvendigvis voksen den dagen man fyller 18.
  • Overgangen fra sykehus til hjem og kommune– vi er helt avhengig av at spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten samarbeider godt.
  • Alle pasienter og pårørende skal tilbys gratis trådløst internett – dette er helt nødvendig for å kunne holde kontakt med skole og venner når man er på sykehus. Og for å få dagene på sykehus til å gå litt fortere.
  • Samarbeid med andre ungdomsråd i Norge – Nå har alle helseforetak i Norge fått ungdomsråd og vi samarbeider om å finne gode måter å jobbe på og står sammen om de sakene vi har til felles.

Medlemmer i Ungdomsrådet 2017-2019

Sandra Scott Nicolaysen, 22 år (leder)

Nikita Amber Abbas, 18 år (nestleder)

Ingrid Tronesvold Hodø, 22 år

Mette Braastad Branda, 18 år

Ferdinand Kasper Linja Tollefsen, 17 år

Felix Rustad, 14 år

Hedda Marie Hoff, 16 år

Lene-Maria Andreassen, 22 år

Nathaniel Hove Scarborough, 16 år

Hanne Eriksson, 24 år

Stine Bjerklund Dybvig, 26 år (Brukerutvalgets representant)

Hva er DU opptatt av? - Kontakt oss gjerne

E-post: ungdomsradet@ous-hf.no

Koordinator for ungdomsrådet:
Stine A. Selfors: uxasti@ous-hf.no

Nyttige lenker om ungdomshelse og andre nyttige lenker

ung.no - det offentliges informasjonskanal for ungdom

Unge tanker om overganger - film av Snöball og Unge funksjonshemmede

Nyttige råd til pasienter og pårørende - fra helsenorge.no

Brukermedvirkning ved Oslo universitetssykehus

DU har verdifull kunnskap om din egen helse. Denne kunnskapen, sammen med fagkunnskap fra helsepersonell danner grunnlag for å gi pasienter og pårørende best mulig behandling. I tillegg til brukermedvirkning på individnivå har sykehuset strukturer og organer som ivaretar brukermedvirkning på systemnivå.

Er du nysgjerrig på hvordan sykehuset jobber for brukermedvirkning, finner du mer her

Referat- årsrapport

Ungdomsrådet - referat  01. 2019Årsrapport - Ungdomsrådet 2018

Fant du det du lette etter?