Viktig beskjed fra Klinikk for laboratoriemedisin (KLM) ved OUS

KLM har valgt å utlevere fraktetikett «Klimanøytral servicepakke» (R3) med forsendelsestid på 1-3 virkedager til forsendelse av prøver til OUS HF fra primærhelsetjenesten.  Forsendelsestid fra de fleste poststeder har vært på 1 virkedag. Men som informasjonen under fra Posten Norge oppgir så må det forventes lengre forsendelsestid i desember måned.  I perioden 3-21 desember 2018 bør derfor forsendelse med Posten Norge til laboratorier i KLM kun foregå med fraktetikett «Bedriftspakke Ekspress»

Legekontorer som i perioden 3-21 desember må sende inn prøver på pasienter som følges opp av avdelinger på OUS må sende mail til kundesupportlims@ous-hf.no med bestilling av fraktetiketter «Bedriftspakke ekspress». Mailen må inneholde informasjon om hvilken avdeling på OUS som følger opp pasienten/pasientene, hvilket laboratorium som utfører analysene og hvor ofte det tas prøver. Vennligst send bestilling så fort som mulig.

Er det andre prøver som legekontoret ønsker å ta på pasienter og sende til KLM med Posten Norge i perioden 3-21 desember, så må bestilling av fraktetikett «Bedriftspakke Ekspress» sendes på mail til kundesupportlims@ous-hf.no samme dag som prøven tas. Kopi av rekvisisjon uten pasient identifikasjon må vedlegges mailen.

Informasjon mottatt fra Posten Norge(gjelder alle pakker unntatt Bedriftspakke Ekpsress):

Endrede fremsendingstider i forbindelse med julehandelen

 

Det nærmer seg Black Friday som representerer starten på julehandelen. Vi har forberedt oss på økte volumer og har bemannet opp ekstra for å minske forsinkelser.

Likevel kan det være lurt å regne med lengre fremsendingstider:

  • For pakker til bedrifter og pakker hjem på døren, kan det bli 1 dag ekstra fra 10.desember

Følg med på våre kundeservice sider for oppdatert informasjon i perioden.

Se hvilke frister som gjelder for å få varene frem til Jul bring.no/jul

 

Fant du det du lette etter?