HELSENORGE

Fag- og forskningsseminar, Avdeling for farmakologi

Avdelingens fag- og forskningsseminar skulle opprinnelig vært avholdt i 2020, men har blitt utsatt flere ganger grunnet korona. Det var derfor et etterlengtet seminar som gikk av stabelen torsdag 28.04.2022 i Forskningsparken.  

På seminaret fikk vi presentert smakebiter fra den omfattende forskningen som gjøres i avdelingen og oppdatering om pågående aktivitet i avdelingens seksjoner for øvrig. Dette i håp om å bli ennå bedre kjent på tvers av avdelingen og å stimulere til videre innsats innen farmakologien. Farmakologifaget favner bredt, og er et viktig bidrag til pasientbehandling og folkehelse, for den enkelte, for helsetjenesten og for samfunnet.

Seminaret var delt inn i tre deler:

 • Forskning
 • Farmakologisk seksjoner/enheter
 • FAR Grand prix


Forskning
Avdelingen har 11 forskningsgrupper som driver alt fra basalforskning til registerstudier og kliniske legemiddelstudier. Forskningen i avdelingen er konsentrert rundt tre hovedområder:

 • Identifisering av nye farmakologiske angrepspunkter og legemiddelutvikling
 • Persontilpasset medisin
 • Analyse og toksikologi


Nedenfor er en oversikt over de forskjellige prosjektene og temaene som ble presentert.

 • Ny plattform for farmakologiske analyser i forskning
 • Effects of cardiac gene delivery in heart failure
 • How does different local concentrations of cGMP translate into cellular effects?"
 • Combat COVID-19 with Super Albumin
 • ALAS II as potential biomarker for the detection of testosterone administration
 • Comparison of dried blood spots and urine as sample matrices
  in doping control
 • Systemic Mastocytosis, ongoing and planned research
 •  Effects of hemodialysis on CYP3A- and P-glycoprotein activity in patients with end-stage renal disease
 • Targeting TREM2 for Alzheimer's disease therapy
 • Establishing serum reference ranges for 24 antihypertensive drugs
 • New treatment options in refractory childhood epilepsies
 • With focus on alcohol and drug use ahead of hospital admission
 • Brystkreftbehandling og senskader
 • Innate lymphocyte-based strategies for cancer therapy

 
Seksjoner
Selv om vi de siste par årene har stått i en pandemi med alle de utfordringer det har ført med seg, fikk vi høre om stor aktivitet rundt omkring i avdelingen. Ved Seksjon for klinisk farmakologi, Ullevål har utvidet sitt analysetilbud psykofarmaka og rusmidler. Seksjon for klinisk farmakologi, Rikshospitalet er i front innen hjemmeprøvetaking og deltar bl.a. i et innovasjonsprosjekt sammen med KIT om hjemmeprøvetaking for nyretransplanterte pasienter.

Seksjon for legemiddelkomié og –sikkerhet har hatt mange oppgaver innen legemiddelhåndtering og legemiddelmangel, både for OUS og nasjonalt, og RELIS har i tillegg til sine ordinære oppgaver, bistått FHI i arbeidet med å vurdere og registrere bivirkninger av Covid-19 vaksinene. Fra Norges laboratorium for dopinganalyse fikk vi innblikk i vurderingen av idrettsutøveres blodpass.

FAR Grand Prix
Som avslutning på seminaret hadde vi Grand Prix i. Åtte av våre stipendiater og doktorgradsstudenter deltok. Hver kandidat fikk tre minutter til å «pitche» sitt forskningstema på en måte som skulle fange tilhørernes oppmerksomhet mest mulig. Til slutt kåret vi den beste/mest fengende «pitchen» - men kåringen var vanskelig, for egentlig hadde alle åtte fortjent gullmedalje.

FAR Grand prix.jpg

 

Fant du det du lette etter?