FAQ Olafiaklinikken

Vanlige spørsmål til Olafiaklinikken

​Hva er vindusperiode?

Vindusperiode er tiden det tar fra smitte til infeksjon kan påvises i en prøve.
Du bør vente 14 dager etter at du har vært i risiko for smitte, før du kommer for sjekk i henhold til klamydia, mykoplasma og gonoré, for ikke å risikere falske negative prøvesvar. For syfilis og hiv gjelder det tre måneder.

Må jeg trekke kølapp?

Alle som kommer til poliklinikken for undersøkelse/behandling, må trekke kølapp. Dette gjelder også hvis du har timeavtale eller kommer kun for prøvesvar.

Hvorfor må jeg innom ekspedisjonen?

Når kønummeret ditt kommer opp på tavlen, går du til den ekspedisjonen som er anvist (enten A eller B). I ekspedisjonen sjekkes aktuell adresse og telefonnummer og du får en scanningskode for å fylle ut personlige opplysninger i en av dataterminalene.

Kommer jeg direkte inn til lege?

Alle i drop in treffer som regel en sykepleier først. Sykepleieren tar blodprøver og vurderer om du skal undersøkes av en lege.

Må jeg bli undersøkt av lege?

En legeundersøkelse kan vise tegn på infeksjon hvis man har plager og noen ganger kan være nødvendig å begynne med en behandling mens man avventer prøvesvar. Hvis du ikke har plager er det for det aller meste bedre å avvente prøvesvar for vurdere behovet for, samt riktig, behandling.

Kan jeg være anonym?

Personer som kommer til Olafiaklinikken for rådgivning og en eventuell HIV-test, har mulighet til å være anonyme. Ønsker du å være anonym, kreves det at du personlig kommer tilbake for å få prøvesvaret.  Ønsker du andre prøver i tillegg til HIV-test, må du oppgi hvem du er.

Hvordan ivaretas personlige opplysninger?

Mange spørsmål som blir stilt av lege og sykepleier er meget personlige. Opplysningene er nødvendige for å kunne legge opp en individuell rådgivning og behandling. Dette er opplysninger som selvsagt er taushetsbelagt. Alle journaler er sperret for innsyn. Dette betyr at journalopplysninger bare leveres ut hvis pasienten selv ønsker det. Vårt datasystem er sperret utad.

Hvor lang tid tar det å få svar på prøvene?

I løpet av 7-10 dager vil vanligvis få svar fra laboratoriene på prøvene som er tatt.

Hvordan får jeg svar på prøvene?

Dersom prøven(e) viser at du har en infeksjon og trenger behandling eller oppfølging vil du høre fra oss, vanligvis via sms. Sms blir ikke brukt som svar på hiv-test! Hører du ikke fra oss innen 10 virkedager er prøvene i orden.

Hvis du ønsker det, kan du møte personlig på Olafiaklinikken i poliklinikkens åpningstid for å få svar på dine prøver. Trekk da kølapp for timeavtale.

NB! Du kan ikke ringe for å få svar på prøver.

Jeg fikk behandling da jeg var på Olafiaklinikken, hvorfor får jeg ikke prøvesvar på sms eller i posten?

Selv om du blir behandlet når du er her er det ikke sikkert at du hadde en seksuelt overførbar infeksjon. Trenger du ikke noe videre oppfølging eller kontroll så får du ikke tilbakemelding fra oss - selv om du altså fikk behandling ved besøket ditt.  

Kan jeg bestille time?

Kvinner som har sex med kvinner kan sende sms til telefon 416 44 256 med navn og mobilnummer så sender vi en sms tilbake med time.
Menn som har sex med menn kan bestille time på telefon 912 40 312. Telefontiden er kl.12:30 – 15:00 tirsdag - fredag.
Alle andre behandles etter drop-in prinsippet. Du trekker kølapp og ekspederes etter tur i drop-in tiden. 

Kan jeg bruke Olafiaklinikken selv om jeg ikke er bosatt i Oslo og omegn?

Ja. Olafiaklinikken er åpen for alle, men det er en forutsetning at du kan komme tilbake til oss hvis det er behov for behandling eller kontroll. Vi formidler ikke personlige opplysninger eller medisinering pr. telefon eller mail.

Har Olafiaklinikken filialer i andre byer?

Det finnes ikke andre "Olafiaklinikker" i Norge. Men det finnes andre klinikker som tester for seksuelt overførbare infeksjoner.

Hvor kan jeg søke hjelp hvis jeg ikke bor i nærheten av Olafiaklinikken?

Ved sykehus i de største byene i Norge er sjekk for seksuelt overførbare infeksjoner underlagt hudavdelingen. De kan gi tilnærmet samme hjelp som ved Olafiaklinikken. Fastlegen din, vanlige helsesentre og ungdomshelsestasjoner kan også alle ta sjekk for de vanligste infeksjonene. Timebestilling er normalt nødvendig. 

Koster det noe å sjekke seg på Olafiaklinikken?

Sjekk og behandling for SOI som omfattes av smittevernloven (dette gjelder klamydia, gonoré, syfilis og HIV) er gratis i Norge. Dersom du oppsøker oss av andre årsaker og ikke mistenker smitte av en SOI, kreves egenandel etter gjeldende spesialistsatser.

HUSK at hvis du uteblir til en oppsatt time uten å gi beskjed senest virkedagen før, kreves du for et straffegebyr tilsvarende dobbel egenandelstakst.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.