FAQ Olafiaklinikken

Vanlige spørsmål til Olafiaklinikken

​Hva er vindusperiode?

Vindusperiode er tiden det tar fra mulig smitte (risiko) til infeksjon kan utelukkes ved en prøve.
Har du behov for å sjekke deg for klamydia, mykoplasma og/eller gonoré må du vente 14 dager (fra risiko) før du tar prøven. Tas testen for tidlig risikere du at smitte ikke synes selv om du er smittet (falsk negativ test). For syfilis og hiv er ventetiden for sikker test 12 uker / 3 måneder. For hepatitt B og C 6 måneder.

Må jeg trekke kølapp?

Alle pasienter må trekke kølapp for å bli registrert. Dette gjelder også hvis du har timeavtale eller kommer for prøvesvar. Du blir også ropt opp på kønummeret ditt senere av sykepleier/lege.

Hvorfor må jeg innom ekspedisjonen?

Du må innom ekspedisjonen for å registreres, dette gjelder også timeavtaler. I ekspedisjonen sjekkes adresse og telefonnummer. Når kønummeret ditt kommer opp på tavlen på venterommet går du til ekspedisjon (A eller B).

Kommer jeg direkte inn til lege?

I drop in møter du oftest sykepleier først som vurderer om du skal undersøkes av en lege i dag, om du skal få en timeavtale til lege, eller om du kan ta prøver selv. Sykepleier tar også blodprøver av de som ønsker det.

Må jeg bli undersøkt av lege?

Ingen må undersøkes, men ved relevante plager vil sykepleier tilby legeundersøkelse. Noen ganger gjøres dette samme dag, andre ganger får du en timeavtale en annen dag. Legen kan se tegn på infeksjon, gi råd, veiledning og evt. starte behandling. 

Hvis du ikke har plager er det sjelden man trenger å bli undersøkt. Da vil sykepleier evt. ta blodprøver av deg. Urin-, vaginal-, analprøver tar du vanligvis selv på toalettet.

Kan jeg være anonym?

Du har mulighet til å være anonym hvis du ønsker rådgivning eller en HIV-test, men du må kommer tilbake for å få prøvesvaret. Ønsker du andre prøver eller undersøkelse må du oppgi hvem du er.

Hvordan ivaretas personlige opplysninger?

Mange spørsmål som blir stilt av sykepleier og lege er personlige. Spørsmålene stilles for å gi deg best mulig hjelp. Alle opplysninger er taushetsbelagt.

Innsyn og kjernejournal:
Vårt datasystem har en sperring for innsyn i dokumenter og prøvesvar innad på Oslo universitetssykehus. Det er også sperret utad, men i kjernejounal vises besøkshistorikk i spesialisthelsetjenesten. Du må evt. selv begrense denne tilgangen (standard oppsett er at det vises).  

Journalopplysninger leveres kun ut hvis du selv ønsker det.

Hvor lang tid tar det å få svar på prøvene?

Prøvesvarene er som oftest klare 5-7 dager etter de ble tatt. Noen ganger tar det noen dager til  

Hvordan får jeg svar på prøvene?

Dersom prøven(e) viser at du har en infeksjon og trenger behandling eller oppfølging vil du høre fra oss, vanligvis via sms. Sms blir ikke brukt som svar på hiv-test! Hører du ikke fra oss innen 10 virkedager er prøvene i orden.

Hvis du ønsker det, kan du møte personlig på Olafiaklinikken i poliklinikkens åpningstid for å få svar på dine prøver. Trekk da kølapp for timeavtale.

NB! Du kan ikke ringe for å få svar på prøver.

Jeg fikk behandling da jeg var på Olafiaklinikken, hvorfor får jeg ikke prøvesvar på sms eller i posten?

Selv om du blir behandlet når du er her er det ikke sikkert at du hadde en seksuelt overførbar infeksjon. Trenger du ikke noe videre oppfølging eller kontroll så får du ikke tilbakemelding fra oss - selv om du altså fikk behandling ved besøket ditt.  

Kan jeg bestille time?

Kvinner som har sex med kvinner og menn som har sex med menn kan bestille time via MinJournal eller ringe sentralbordet. 
Alle andre behandles etter drop-in prinsippet. Du trekker kølapp og får hjelp etter tur i drop-in tiden. 

Kan jeg bruke Olafiaklinikken selv om jeg ikke er bosatt i Oslo og omegn?

Ja. Olafiaklinikken er åpen for alle, forutsatt at du kan komme tilbake til oss hvis det er behov for behandling eller kontroll. Vi formidler ikke personlige opplysninger eller medisinering pr. telefon eller mail.

Hvor kan jeg søke hjelp hvis jeg ikke bor i nærheten av Olafiaklinikken?

Ved sykehus i de største byene i Norge er sjekk for seksuelt overførbare infeksjoner underlagt hudavdelingen. De kan gi tilnærmet samme hjelp som ved Olafiaklinikken. Fastlegen din, vanlige helsesentre og ungdomshelsestasjoner kan også alle ta sjekk for de vanligste infeksjonene. Timebestilling er normalt nødvendig. 

Koster det noe å sjekke seg på Olafiaklinikken?

Sjekk og behandling for SOI som omfattes av smittevernloven (dette gjelder klamydia, gonoré, syfilis, HIV og hepatitt) er gratis i Norge. Dersom du oppsøker oss av andre årsaker og ikke mistenker smitte av en SOI, kreves egenandel etter gjeldende spesialistsatser.

HUSK at hvis du uteblir til en oppsatt time uten å gi beskjed senest virkedagen før, kreves du for et straffegebyr tilsvarende dobbel egenandelstakst.

Fant du det du lette etter?