HELSENORGE

Fare for alvorlig sykdom pga Covid-19

Transplanterte, de med Shwachman-Diamond syndrom, de som har immunmodulerende behandling og de med fremskreden lungesykdom bør ta ekstra forholdsregler hvis det er mye smitte i nærmiljøet

Vi vet nå at barn og ungdom samt pasienter med cystisk fibrose og primær ciliær dyskinesi som har normal lungefunksjon er lite utsatt for alvorlig sykdom med Covid-19.  Man bør forsøke å leve så normalt som mulig og f.eks. ikke ta barn ut av skole i lange perioder.

Man må som pasient og foresatt gjøre egne vurderinger.  Oppdages det smitte i nærmiljøet (klassen, barnehageavdelingen, blant de man arbeider med) så kan det være lurt å være hjemme noen dager, til situasjonen er avklart.

Vaksinasjon

Alle som er 12 år eller eldre bør være vaksinert og de over 18 år anbefales nå å ta oppfriskningsdose.

Barn 6 -11 år med våre diagnoser får også tilbud om vaksinasjon, man forventer at vaksinen er tilgjengelig ultimo desember 2021.