Fatigue - kurs våren 2020

Kurs, Lærings- og mestringssenteret og Pusterommene i Kreftklinikken

Fatigue etter avsluttet kreftbehandling, hva er det og hvordan mestre det?

Kurset er for deg som har avsluttet behandling og for dine pårørende.

Hensikten med kurset er at du skal få kunnskap, veiledning og råd, slik at du kan mestre din situasjon så bra som mulig. Kunnskap øker muligheten for aktivt å kunne medvirke i egen situasjon og gjøre gode valg. Det legges opp til dialog, plenumsdiskusjoner og erfaringsutveksling. Du er velkommen alene eller sammen med pårørende.

Kurset holdes både på Radiumhospitalet og Ullevål.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du trenger henvisning fra lege dersom du ikke er under behandling/oppfølging ved Radiumhospitalet.

Når og hvor

Arrangør
Lærings- og mestringssenteret og Pusterommene i Kreftklinikken
 
Kontaktinformasjon
For mer informasjon og påmelding kontakt oss på tlf 22935922 eller på epost: Lmskkt@ous-hf.no

 
Fant du det du lette etter?