HELSENORGE

Forsinkelse i analysering av anti-GAD

På grunn av analysetekniske problemer er analyseringen av anti-GAD ved Hormonlaboratoriet forsinket.

Mikrotiterplate til antistoff-analyser

Mikrotiterplate til antistoff-analyser

Hormonlaboratoriet beklager ulempen dette medfører for pasienter og rekvirenter. Ny informasjon publiseres så snart vi har det tilgjengelig.

Les mer om analysen her: Anti-GAD i serum og Anti-GAD i spinalvæske