HELSENORGE

Forsinkelse i analyseringen av disialotransferrin (CDT)

På grunn av analysetekniske problemer er analyseringen av disialotransferrin (CDT) ved Hormonlaboratoriet forsinket.

HPLC-instrument til analyse av Disialotransferrin (CDT)

HPLC-instrument til analyse av disialotransferrin (CDT)

Hormonlaboratoriet beklager ulempen dette medfører for pasienter og rekvirenter.

Ny informasjon publiseres så snart vi har det tilgjengelig.

Les mer om analysen her: Disialotransferrin (CDT) i serum

Oppdatering 20.12.21:
Analysen disialotransferrin (CDT) er lagt ned.
Les mer her: Disialotransferrin (CDT) ble lagt ned 16.12.21