HELSENORGE

Forsinket analysering av organiske syrer

På grunn av problemer med leveranse av ekstraksjonskolonner som brukes til ekstraksjon av organiske syrer fra urin, har vi for tiden redusert analysekapasitet. Vi arbeider med å løse problemet. 

Bilde av en person som gjør laboratorie arbeid
Foto: Lars Petter Devik, OUS

Seksjon for medfødte metabolske sykdommer beklager ulempen dette medfører for pasienter og rekvirenter. Ny informasjon publiseres så snart vi har det tilgjengelig.

Oppdatering pr. 02.08.2021 (publisert 09.08.2021):
Vi har mottatt erstatningskolonner for ekstraksjon av organiske syrer, som krever noe mer urin enn de vi vanligvis bruker (3 mL i stedet for 1 mL) og er i ferd med å ta igjen etterslepet mht. analysering og besvarelse av prøver.