Helsenorge

Utlysing av midler til Phd og postdoc-stilling

Utlysning av forskningsmidler fra Nasjonal kompetansetjeneste for solide svulster hos barn (KSSB) fra 2021

 

 

 

 KSSB utlyste høsten 2020 forskningsmidler for to 50% stillinger som hhv. PhD kandidat eller postdoc/forskerstilling.

Forskningsprosjektet måtte være innen feltet barn med solide svulster, enten CNS svulster eller solide svulster utenfor CNS og det måtte være av nasjonal interesse. Det ble mottatt fem søknader.

Evalueringskomitéen bestående av referansegruppen for KSSB, forsterket med faggruppelederne av faggruppene CNS-svulster og solide svulster utenfor CNS kom etter en ryddig prosess enstemmig frem til at følgende forskningsprosjekter skulle få tildelt midler:

  • Anne Vestli (veileder Monica Munthe-Kaas), OUS: PhD stilling. «Retinoblastom i Norge»
  • Jubayer Hossein (veileder Hrvoje Miletic), Haukeland sykehus: «New gene therapy for treatment of pediatric brain tumors".

KSSB gratulerer og ønsker lykke til med foskningen!

Fant du det du lette etter?