Helsenorge

Fremtidens operasjonsstue apnet

Fredag ble fremtidens operasjonsstue åpnet på Intervensjonssenteret. Se video fra den nye operasjonsstua.

​Litt om det vi nå tar i bruk:
• En hybrid operasjonsstue hvor man både har et angiosystem, en CT og en MR, åpner opp for et vel av nyvinninger både innen kliniske metoder og operasjonell fleksibilitet.
• Dette er et av de første systemene som har blitt installert i verden, og er en god anledning for Intervensjonssenteret til å jobbe med hvordan bildeveiledende teknologi og nye metoder kan gjøre helsetjenesten mer effektiv og forutsigbar.
• For pasientene blir det lavere risiko ved at de ikke trenger å flyttes.

Se video her: