Gaver til sykehuset

Gavene er gledelige bidrag og støtter blant annet utvikling av bedre behandling og forskning samt tiltak for økt velferd og adspredelse for pasientene.

​Ønsker du eller din bedrift å gi gaver til Oslo universitetssykehus?

Innbetalinger kan gjøres til:

Konto:  8601.72.95928
Fondsstiftelsen, Oslo universitetssykehus HF
Ullevål sykehus
Pb 4956 Nydalen
0424 Oslo

Fondsstiftelsen

Oslo universitetssykehus har en egen fondsstiftelse som forvalter gaver til sykehuset. Stiftelsen er en uavhengig og allmennyttig stiftelse som deler ut midler til forskjellige tiltak og aktiviteter ved sykehuset. Gaver kan gis uten noe bestemt formål eller i hovedsak til to ulike formål:

  • Støtte til forskning og utvikling, herunder utprøvende behandling
    Gavemidlene deles ut etter faglige vurderinger for at gavene skal komme til størst mulig nytte og forbedre vårt behandlingstilbud. Hovedområdene for støtte er kreft, kvinnesykdommer, barn (se Barnestiftelsen nedenfor), hjerte-karsykdom, nevrologiske sykdommer, psykiatri og avhengighet og ny teknologi. Givere kan oppgi at de ønsker å støtte et annet område.
  • Støtte til beste for pasienter ved sykehuset
    Gaver til dette hovedformålet deles ut til velferds- og trivselstiltak for pasientene for å lette oppholdet ved sykehuset.

Oppgi gjerne navn og adresse på giver og eventuelt hvilket formål gaven skal brukes til. Gaver uten bestemt formål vil fondsstiftelsen fritt forvalte og dele ut til beste for tiltak og aktiviteter, men ikke til generell drift av sykehuset.

Barnestiftelsen

Barnestiftelsen håndterer gaver til sykehusets arbeid med alvorlig syke barn. Stiftelsen legger stor vekt på at alle gaver brukes etter avtale med giver og at de går nær uavkortet til formålet.

Innbetalinger kan gjøres til:

Barnestiftelsen, Oslo universitetssykehus HF
Ullevål sykehus
Pb 4956 Nydalen
0424 Oslo
Konto: 1202 1012872.

Mer informasjon om pengegaver?

For nærmere informasjon om pengegaver til sykehuset, ta kontakt med regnskapsavdelingen på:

post@oslo-universitetssykehus.no

Postadresse:
Oslo universitetssykehus HF,
Regnskapsavdelingen
Pb 4950 Nydalen,
0424 Oslo

Fant du det du lette etter?