HELSENORGE
Direktesendt radioprogram om ulike helsetemaer på urdu, somali og arabisk

Helseradio

For å nå ut med viktig helseinformasjon til den minoritetsspråklige befolkningen i Oslo som har begrensede norskferdigheter eller er analfabeter, er det viktig med god og tilrettelagt informasjon. Seksjon for likeverdig helsetjeneste startet derfor et prosjekt i samarbeid med Pak Radio Voice of Oslo og med Ressurssenter for migrasjonshelse (Oslo kommune). Fra 2011- 2014 satt helsepersonell i radiostudio som svarte på lytternes spørsmål om ulike temaer. Ta kontakt med Seksjon for likeverdig helsetjeneste hvis du har spørsmål.

Under finner du radioprogrammene om de ulike temaene: barnehelse, demens, diabetes, ernæring/kosthold, folkehelse, hjerte- og karsykdommer, kreft,  mødrehelse, psykisk helse og tolk/pasientrettigheter.

Urdu

Barnehelse

Demens

Diabetes

Ernæring/kosthold

Folkehelse

Hjerte- og karsykdommer

Kreft

Mødrehelse

Psykisk helse

Arabisk

Barnehelse

Diabetes

Ernæring/kosthold

Folkehelse

Hjerte- og karsykdommer

Kreft

Psykisk helse

Somali

Barnehelse

Demens

Ernæring/kosthold

Folkehelse

Hjerte- og karsykdommer

Kreft

Mødrehelse

Psykisk helse

Tolk/pasientrettigheter

Fant du det du lette etter?