HELSENORGE

Henvisningsrutiner for bensvulster

Ved mistanke om bensarkom eller annen uavklart benlesjon der man mistenker malign eller lokalt aggressiv benign bentumor skal pasienten henvises så fort som mulig.


De fleste bensarkomer er synlig på røntgen når tumor gir symptomer, men kan oversees eller forveksles med benigne tilstander. Siden bensarkomer er så sjeldne, vil symptomer og funn fra muskel-skjelettsystemet i de aller fleste tilfeller ha annen årsak. Det er dermed mange kilder til forsinket diagnostikk, både klinisk og radiologisk. Likevel, ved smerter fra skjelettet, palpabel kul og/eller annen suspekt klinikk skal det være lav terskel for henvisning til røntgenundersøkelse. Ved negativt røntgenfunn og persisterende symptomer må det gjøres ny klinisk vurdering. Røntgen bør gjentas, eventuelt suppleres med MR.


Generelle anbefalinger om henvisning til vurdering av benlesjoner ved sarkomsenter:
•Ved suspekt røntgenfunn (bentap, bennydannelse eller periostreaksjon)
•Ved mistanke om patologisk fraktur
•Ved uklar diagnose og mistanke om bensvulst


Bildene skal granskes på sarkomsenter av radiologer med spesialkompetanse.
I mange tilfeller kan diagnosen avklares ved at bildene vurderes ved sarkomsenter sammen med relevante kliniske opplysninger (symptomer, symptomvarighet, tidligere kreftsykdommer osv, se under).
Ved mistanke om bensarkom er det mest hensiktsmessig at den endelige utredningen gjøres ved den institusjon som skal behandle pasienten. Biopsi skal planlegges i samarbeid med den ortoped som skal utføre det kirurgiske inngrepet, siden biopsikanalen alltid skal fjernes sammen med tumor. Det er vesentlig at man unngår å kontaminere de strukturer som skal brukes til rekonstruksjon eller er viktige å bevare av annen grunn. Pasienten skal derfor henvises uten forutgående biopsi.


Hva bør henvisningen inneholde?
Henvisningen bør inneholde kliniske opplysninger om symptomer og symptomvarighet og evt tidligere kreftdiagnoser eller andre systemsykdommer. Henvisningen skal også inneholde alle relevante røntgenundersøkelser - også gamle, negative bilder av aktuelt område er interessante.

Fant du det du lette etter?