HELSENORGE

Henvisningsrutiner for bløtvevssvulster

​Ved bløtvevssarkom presenterer pasienten oftest en smertefri kul eller hevelse. Kliniske og radiologiske funn vil være bakgrunn for videre henvisning til sarkomsenter. Fordi bløtvevssarkomer er sjeldne, vil både primærleger og radiologer ofte ha begrenset erfaring.

Pasienter med bløtdelslesjoner som man mistenker kan være et sarkom må henvises til sarkomsenter ”urørt” fordi forsøk på fjernelse av tumor, og biopsi med kniv eller nål kan spre tumorceller og ødelegge for senere kirurgi.

Flytskjema  for utredning av kul eller klump

Vi anbefaler at det vises stor varsomhet ved tumores i spesielle anatomiske lokalisasjoner som lyske, knehase, ankel og fot, armhule, albue og hånd. I disse lokalisasjoner bør man være liberal med MR undersøkelser før eventuell kirurgi på lokalsykehus.

Kliniske retningslinjer for henvisning av bløtdelssvulster

  • Skandinavisk sarkomgruppe (SSG) har vedtatt følgende kliniske retningslinjer for hvilke pasienter med ekstremitets- og trunkuslokaliserte tumorer som skal henvises til spesialavdeling uten forutgående operasjon eller invasiv diagnostikk.
  • Alle dype tumorer uansett størrelse (immobile mot kontrahert muskulatur)
  • Alle subkutane tumorer > 5 cm
  • Alle malignitetssuspekte (rask vekst, residiv etter tidligere kirurgi, uvanlige smerter)

Disse kliniske retningslinjene ble utarbeidet før MR var tilgjengelig. Moderne bildediagnostikk gir betydelig tilleggsinformasjon til klinisk undersøkelse. Ved dype, store eller malignitetssuspekte svulster anbefales MR undersøkelse.

I tillegg vil vi anbefale at det vises stor varsomhet ved tumores i spesielle anatomiske lokalisasjoner som lyske, knehase, ankel og fot, armhule, albue og hånd. I disse lokalisasjoner bør man være liberal med MR undersøkelser.

Subkutane svulster som MR identifiserer entydig som lipomer trenger ikke henvisning til tumorsenter uansett størrelse, men kan håndteres på pasientens lokalsykehus. Biopsi er ikke nødvendig.

For barn: alle bløtvevssvulster på trunkus og ekstremiteter, uavhengig av størrelse, skal henvises til utredning ved barneavdeling.

Hva bør henvisningen inneholde?

Diagnostikken hos primærlege/lokalsykehus omfatter anamnese, klinisk undersøkelse og som oftest bildediagnostikk.

Henvisningen må inneholde opplysninger om symptomer, varighet og kliniske funn. Henvisningen bør som hovedregel også inneholde bilder og svarrapport fra radiologisk undersøkelse (MR beskrivelse). Både røntgen, CT og MR kan også være relevant å vurdere, selv om de er beskrevet negativt. Ved Radiumhospitalet blir bilder og kliniske opplysninger vurdert i tverrfaglig sarkomgruppe, og videre forløp bestemt.

Ultralyd undersøkelse er som regel utilstrekkelig. Radiumhospitalet har dessverre ikke kapasitet til å primærutrede alle henviste pasienter og vi må derfor i de fleste tilfeller be henvisende lege bestille MR undersøkelsen på lokalsykehus eller institutt.

Mange benigne tilstander kan avklares uten at det er nødvendig å innkalle pasienten, og de kan kontrolleres/behandles ved pasientens lokalsykehus.

Henvisningene sendes eller faxes til Sarkomgruppen på Radiumhospitalet (se kontaktinformasjon).

Ved tvil eller spørsmål skal man ha lav terskel for å ta kontakt per telefon.

Vakthavende ortoped ved avdeling for kreftortopedi kan kontaktes på 22 93 40 00.

Sarkom.no

Fant du det du lette etter?