Hjernetrening mot "smertetåke"

Personer med langvarige smerter opplever betydelige begrensninger med hukommelse og konsentrasjon i hverdagen. Det positive er at slike egenskaper kan trenes opp. I forskningsprosjektet «Smertetåke» måler vi om trening av hjernens overordnede kontrollfunksjon kan redusere opplevelse av smerte.

mann tar seg til hodet, hjemme i sofa

Illustrasjonsfoto: Most photos

Flere internasjonale studier viser at pasienter med langvarige smerter sliter med hukommelse og konsentrasjon. Andre vanlige plager er glemsomhet og problemer med å holde fokus. Samme symptombilde ser vi her til lands, men til nå er det gjort få studier nasjonalt som kan bekrefte den internasjonale forskningen.

«Smertetåke», et prosjekt som pågår ved smerteavdelingene i Trondheim og Oslo, skal undersøke om vi kan trene opp hjernen til å fokusere mindre på smerte.

Kroppens «direktør»

Hukommelse og konsentrasjon er bio-psykologiske evner som knyttes til begrepet «eksekutiv» eller «overordnet» kontroll. Denne kontrollen sitter i hjernen, og påvirker hvordan vi fungerer til daglig.

For å si det på en enklere måte fungerer overordnet kontroll som vår egen «administrerende direktør». Den styrer oppmerksomheten, hva vi husker og hvor godt vi husker i en gitt situasjon, samt hvordan vi analyserer og prioriterer kroppens signaler.

Denne kontrollen bestemmer hva vi skal fokusere på, når vi skal fokusere, samt hvilke opplevelser som er viktige å huske og prioritere.

Direktøren svekkes av smerte

«Direktøren» påvirkes av ulike erfaringer, og forskning tyder på at smertefulle kroppslige signaler og vanskelige tanker om smerte påvirker den negativt.

Når direktøren svekkes av vedvarende smerter, endres prosesseringen i hjernen på to avgjørende måter som til sammen utgjør «smertetåke».

For det første blir det vanskeligere å styre oppmerksomheten bort fra smerten. Vi opplever den som vedvarende og plagsom. Smerten tar da større plass og gir mindre rom for andre opplevelser.

For det andre får vi problemer med å lagre og huske viktig informasjon når vi trenger det, siden «direktøren» kontinuerlig forstyrres av kroppens smertesignaler.


Kontinuerlig alarm

Det er hovedsakelig evnen til å oppdatere informasjon (som å huske et nytt telefonnummer), bestemme hva vi legger merke til og å kunne stoppe impulser (for eksempel at vi tar på skaden når vi kjenner smerten), som svekkes i den overordnede kontrollen hos personer med langvarige smerter.

Smerte er et alarmsignal det er tilnærmet umulig å ignorere

Smerte avbryter oss hele tiden ved å kreve oppmerksomhet. Den dirigerer oss bort fra oppgaver vi driver med. Smerteopplevelsen gjør at vi skifter oppmerksomhet og atferd fra en oppgave - som for eksempel å skrive – til et forsøk på å unngå eller flykte fra smerten.

«Direktøren» kan coaches

Fordelen med at overordnet kontroll er påvirkelig, er at den ikke bare kan påvirkes negativt, men også positivt.

Forskning har vist at det er mulig å trene den overordnede funksjonen ved en rekke sykdommer. I «Smertetåke»-studien vil vi kunne si noe om effekten av å trene overordnet kontroll, samt å vise om bedre overordnet kontroll kan øke funksjon og livskvalitet hos de som har nevropatisk smerte og/eller fibromyalgismerter.

I studien undersøker vi i tillegg om hjernens kontrollfunksjon påvirkes av kronisk stress, søvnmangel og depresjon.

Dette prosjektet er støttet av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering.

Bilde av Henrik Børsting Jacobsen
Henrik Børsting Jacobsen, ph.d.  og psykolog, Avdeling for smertebehandling.

Denne artikkelen var først på trykk på ekspertsykehuset blogg.