Honnør til fagmiljøet som har utarbeidet retningslinjen

I siste utgave av psykologtidsskriftet omtales Regional retningslinje for diagnostisk utredning av barn og unge ved spørsmål om utviklingshemming, som RHABU har laget sammen med en gruppe flinke fagfolk fra habiliteringstjenestene.

Gutt på stol
Foto: Shutterstock

I artikkelen roses det prisverdige arbeidet som ligger bak, og det blir vurdert at retningslinjen trolig vil bidra til likhet og god kvalitet i hele utredningsforløpet, hvis den blir implementert.

Forfatteren av artikkelen løfter frem et område der retningslinjen burde vært enda tydeligere. Det gjelder involvering og informasjon til barn, unge og foreldre, særlig etter utredning. Her må det brukes mer tid for å sikre den nødvendige forståelsen av de praktiske konsekvensene av utviklingshemming både for barnet og ungdommen selv, og for de foresatte. Det etterlyses også informasjon som er tilpasset målgruppen, noe som RHABU jobber med for tiden og skal ferdigstille i løpet av våren.

Du kan lese hele artikkelen i psykologtidsskriftet her.

Fant du det du lette etter?