HELSENORGE

Hovedområder innen medisinsk service

Behandling med isolerte eller dyrkede celler er en ny behandlingsstrategi i Norge. Alle de behandlingsprotokoller hvor Ex vivo cellelaboratoriet deltar er derfor kategorisert som eksperimentell behandling. Dette krever nær kontakt med regulatoriske myndigheter og Regional komité for medisinsk etikk. Resultatet av en produksjonsserie vil normalt bli publisert.
Laboratoriet har siden starten i 2001 produsert bruskceller og stamceller for behandling av bruskskader. Vi har produsert ulike populasjoner av beinmargsceller for behandling av pasienter med hjerteinfarkt og for pasienter med dårlig blodsirkulasjon i beina. Laboratoriet vil i 2017 begynne et samarbeid med Universitetet i Bergen hvor vi skal produsere stamceller fra beinmarg som i Bergen skal kombineres med et biomateriale for å lage bein.

​​

Fant du det du lette etter?