HELSENORGE

Hva er KUPP – kunnskapsbaserte visitter?

På denne siden kan du lese om hva kunnskapsbaserte visitter (KUPP) er.

Hva er KUPP?

KUPP – kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter – er undervisning av fastleger basert på den internasjonalt anerkjente metoden «Academic detailing». Leger og farmasøyter («kliniske fasilitatorer») besøker fastlegene én-til-én fysisk på legens kontor eller via video i arbeidstiden, og har en samtale om de viktigste punktene innen et gitt terapiområde. Informasjonen gitt er uavhengig av industrien og forskningsbasert.

Hensikten er å bidra til en riktigere legemiddelbehandling gjennom å øke kvaliteten på forskrivingen av legemidler i primærhelsetjenesten. 

Årets kampanje

Fra høsten 2022 vil vi snakke om migrenebehandling. Med utgangspunkt i en dialog med fastlegen om tidligere erfaring med diagnose og behandling av migrene, vil vi bidra med oppdatert kunnskap om temaet, blant annet forankret i de nyeste retningslinjene. Vi tilbyr én-til-én besøk til fastleger i hele Helse Sør-Øst, enten via nettmøte eller med fysisk oppmøte på fastlegens kontor. Oppdateringsvisitten varer ca. 20-30 minutter, og er helt gratis

Tidligere kampanjer

Fant du det du lette etter?