HELSENORGE

Hvorfor bidra til forskning?

​Ditt bidrag er viktig!

Hver eneste bloddråpe og celle i kroppen vår inneholder biologisk informasjon som potensielt kan hjelpe oss til å forstå hvorfor vi blir syke og hvordan vi kan bli friske. Derfor er prøver fra våre pasienter en uvurderlig ressurs for medisinsk forskning. Informasjonen man henter ut fra prøvene kan hjelpe oss å forebygge sykdom, finne nye verktøy for å oppdage sykdom, men også til utvikling av nye behandlingsmetoder og medisiner. For å være sikre på at resultatene er troverdige, trenger vi så mange prøver som mulig, hver eneste pasient og prøve teller!

Ditt bidrag er frivillig

Hovedregelen er at alle pasienter skal bli spurt om samtykke til deltagelse i forskningsstudier. Dersom du ikke ønsker å delta, trenger du ikke å oppgi noen grunn, og det får ingen konsekvenser for den videre behandlingen ved sykehuset. Man kan også senere trekke tilbake samtykket uten at det får konsekvenser for behandlingen pasienten mottar på sykehuset. Som pasient har man anledning til å reservere seg mot forskning på eget biologisk materiale som er samlet inn i forbindelse med helsehjelp, som diagnostikk og behandling. Sykehuset har plikt til å gi informasjon og veiledning om dette.

Les mer om reservasjon mot deltagelse i forskning

Ditt bidrag er anonymt

Både analysene av det biologiske materialet, opplysningene i eventuelle forskningsregisteret og de kliniske opplysningene om deg i studier blir alltid avidentifisert. Det betyr at din identitet (navn og fødselsnummer) blir erstattet med en kode. Listen som knytter navnet ditt til koden blir oppbevart separat på et sikkert sted. Kun autoriserte personer på sykehuset har tilgang til slike lister. Det vil ikke være mulig å gjenkjenne deg som person i noen av de vitenskapelige artiklene som måtte komme ut av forskningen.

Fordeler og ulemper ved å bidra til forskning

Forskningsprosjektene vil som regel ikke ha noen direkte betydning for valg av behandling for deg på det aktuelle tidspunkt. De kan imidlertid gi verdifull kunnskap som kan føre til bedre forståelse av sykdommen og til bedre diagnostikk og behandling i fremtiden. Dine prøver er derfor en svært verdifull gave til fremtidens  pasienter. Dersom det blir gjort funn i dine prøver som har eller kan få betydning for din sykdom/ helse vil du bli kontaktet. 

Dersom du har bidratt med prøver til en forskningsbiobank ved Oslo universitetssykehus og har spørsmål, kontakt behandlende enhet. Noen av sykehusets største biobanker har egne nettsider, en oversikt over disse finner du på denne siden.

Fant du det du lette etter?