HELSENORGE

Hydrops føtalis

Føtal hydrops med væskeansamling i fosterets hud, og også økt mengde væske i fosterets bryst- og bukhule. Dette kan være en komplikasjon ved flere syndromer, f.eks Noonan syndrom. Analysen utføres inntil videre ikke under pågående svangerskap.
Genpanelet er basert på paneler utarbeidet av Genomics England: Fetal hydrops (Version 1.28) og RASopathies (Version 1.75).

Gjeldende versjon:
Hydrops føtalis v01 (pdf)