Informasjonsdag for deg som har kransåresykdom

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende , Hjertemedisinsk avdeling, Seksjon for Læring- og mestring (Medisinsk klinikk)

Informasjonsdagen er et tilbud til deg som har angina pectoris, har gjennomgått hjerteinfarkt og/eller har vært til koronar utblokking ved Oslo universitetssykehus, og dine pårørende

Informasjonsdagen vil gi deg kunnskap om ulike sider ved det å ha kransåresykdom og hvordan leve med sykdommen.

Datoer for kurs våren 2019:
17/1, 14/2, 21/3, 25/4, 23/5, 20/6 

Program: 
Kursets varighet: Kl 09:00 – 15:00

Det blir undervisning fra lege, sykepleier, ernæringsfysiolog og fysioterapeut. I tillegg kommer en person som selv har gjennomgått behandling og forteller om sine erfaringer. Følgende temaer blir belyst:

 - Hva er et hjerteinfarkt / hva er angina pectoris
 - Behandlingsmetoder og undersøkelser
 - Hvordan virker hjertemedisinene
 - Normale reaksjoner etterpå
 - Hvordan forholde seg til eventuelle nye brystsmerter
 - Aktivitetsnivå og trening – hva tåler jeg
 - Kosthold
 - Røyking

Det blir gode muligheter til å stille spørsmål underveis . 
Det tas forbehold om endringer i programmet.

For praktisk informasjon, se brosjyre: V 2019 Brosjyre hjerte.ppt

Kurset krever henvisning , se under henvisningsbeskrivelse.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Henvisning og påmelding:

Du blir henvist og påmeldt mens du er inneliggende på Ullevål. Hjertemedisinsk poliklinikk kontakter deg senere angående dato. Du kan ha med deg en pårørende. Gi beskjed i god tid på tlf: 22 11 75 26 dersom du ikke kan delta.

Hvis du mot formodning ikke har fått tilbud om kurs, vennligst kontakt en av sykepleiere v/ Hjertemedisinsk poliklinikk:

Therese Raa Ravndal eller Tone Pedersen, Tlf.: 22117526  
E-post: (til Therese): uxravt@ous-hf.no

eller

Rådgiver ved Lærings- og mestringssentret:
Anne Lise Hustadnes Tlf.: 22894836|90036681  E-post: anhust@ous-hf.no

Når og hvor

Sted
Ullevål sykehus
Hotellet, bygg 10, 1.etg. Inngang: Seksjon for helseinformasjon for pasienter og pårørende.
 
Arrangør
Hjertemedisinsk avdeling, Læring- og mestring i Medisinsk klinikk
 
Kontakt
Seksjon for helseinformasjon til pasienter og pårørende:

Tlf: 23015140 
Mer informasjon
anhust@ous-hf.no  
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.