HELSENORGE

Forsinkelse i analyseringen av aldosteron, metoksytyramin, DHEA og 17OH-pregnenolon

Hormonlaboratoriet har problemer med analyseinstrumenter etter en uforutsett strømutkobling i uke 29.

Sciex LC-MS/MS-instrument

Sciex LC-MS/MS-instrumentene er ute av drift

Prøver kan mottas til analysering og blir analysert straks de tekniske problemene er løst.
Hormonlaboratoriet beklager ulempen dette medfører for pasienter og rekvirenter.

Metanefrin, normetanefrin og metoksytyramin

Det er ikke forsinkelse på analysene metanefrin og normetanefrin, som nå utføres med Agilent LC-MS/MS-instrument. Analyse med Agilent er ikke akkreditert. 
Referansegrenser er ikke endret. 

Agilent er mindre sensitiv og nedre kvantifiseringsgrense noe høyere:
Metanefrin: 0,1 nmol/l
Normetanefrin: 0,2 nmol/l

Metoksytyramin analyseres også med Agilent. Resultater < 0,08 nmol/l gis ut, men prøver med metoksytyramin > 0,08 nmol/l holdes tilbake og vil bli analysert med Sciex når instrumentet er i drift igjen.

​​Oppdatering ang. kortisol i spytt​ 09.08.22

Analysen av kortisol i spytt er ikke lenger forsinket. Analysen utføres med ​​Agilent LC-MS/MS-instrument. Referansegrenser og måleområder er ikke endret. Analysen ​​med Agilent er ikke akkreditert. 

Les mer om analysene i Hormonlaboratoriets brukerhåndbok​​: 
​Aldosteron i plasma
DHEA i serum
Kortisol i spytt
​​Metanefrin i plasma​
Metoksytyramin i plasma
​​Normetanefrin i plasma​
Pregnenolon, 17OH- i serum