Helsenorge

Forsinkelse i analyseringen av anti-21-hydroksylase (CYP-21 as)

Hormonlaboratoriet venter på leveranse av analysekit til anti-21-hydroksylase (CYP-21 as).

ELISA-kit til analyse av anti-21-hydroksylase
ELISA-kit til analyse av anti-21-hydroksylase

Hormonlaboratoriet beklager ulempen dette medfører for pasienter og rekvirenter.

Ny informasjon publiseres så snart vi har det tilgjengelig.

Les mer om analysen her: Anti-21-hydroksylase (CYP-21 as) i serum