Helsenorge

Forsinkelse i analyseringen av disialotransferin (CDT)

På grunn av analysetekniske problemer er analyseringen av disialotransferin (CDT) ved Hormonlaboratoriet forsinket.

HPLC-instrument til analyse av Disialotransferin (CDT)

HPLC-instrument til analyse av disialotransferin (CDT)

Hormonlaboratoriet beklager ulempen dette medfører for pasienter og rekvirenter.

Ny informasjon publiseres så snart vi har det tilgjengelig.

Les mer om analysen her: Disialotransferrin (CDT) i serum