HELSENORGE

Forskning og utvikling

Ved Seksjon for Forskning og utvikling forskes det på å kartlegge genetiske årsaker til sykdommer, samt på hvilke mekanismer som gjør at bestemte genetiske varianter kan føre til sykdom (funksjonell genomikk).

Foto: Bård Gudim

Forskningen ved Avdeling for medisinsk genetikk ble i 2011 evaluert av Norges forskningsråd. Vår forskning fikk en svært god omtale, og vi fikk "Very good to Excellent" som "over all score" (evalueringsrapport​).

Seksjonen ledes av Vessela Kristensen og består av et samlet miljø med ca. 60 personer som er ansatt enten ved Oslo Universitetssykehus eller Universitetet i Oslo. Det er et stort antall Post-doc-, og PhD-stipendiater tilknyttet seksjonen.

Seksjonens mål

•Drive fremragende forskning for å avdekke genetiske mekanismer som fører til sykdom
•Være et genetisk kompetansesenter for regionen

Seksjonens fokusområder

•Monogene sykdommer
•Multifaktorielle sykdommer
•Sjeldne syndromer

Mer informasjon om forksningsseksjonen og avdelingen finner du på ous-research.

Forskningsgrupper

1. Genetikk ved autoimmunitet og cancer

2. Genetikk ved psykiatriske sykdommer

3. Genomvariasjon ved nevrologiske eller sjeldne genetiske sykdommer

4. Genetikk og epigenetikk ved sykdom

5. Genetikk, epigenetikk og Bioinformatikk

6. Genetikk - Beregningsorientert Genomikk

7. Arvelig kreft: Årsaker, genetisk epidemiologi og effekt av intervensjon

NSC Kjernefasilitet

Norwegian Sequencing Centre (NSC) er en nasjonal kjernefasilitet som gir norske forskningsmiljøer tilgang til storskala sekvenseringsteknologi (high-throughput sequencing).

Dette senteret er et samarbeid mellom Medisinsk genetikk og CEES ved Universitetet i Oslo. Senteret innehar en stor maskinpark og en høy ekspertise på sekvenseringsplattformer.

Senteret kan bistå med alt fra preparering av prøver, selve sekvenseringen og kvalitetskontroll av data. Vi hjelper deg gjerne også med å vurdere hvilken sekvenseringsplattform som vil gi best resultater for ditt prosjekt og kan i visse tilfeller bistå med bioinformatisk analyse. Vi er også til enhver tid åpne for eventuelle samarbeidsprosjekter.

For mer informasjon, se våre hjemmesider eller send en email til: post@sequencing.uio.no​


Fant du det du lette etter?