HELSENORGE

Årsrapport for antibiotikaresistens 2021 tilgjengelig!

Avdeling for mikrobiologi publiserer hvert år oppdaterte data på antibiotikaresistens på spesifikke mikrober. Dette gjøres for å kartlegge forekomst og utbredelse av resistens mot antibiotika og belyse endringer over tid.

Foto: Fire agarskåler hvor det vokser bakterier.
Foto: OUS

Årsrapportene er publisert på Brukerhåndbok i medisinsk mikrobiologi OUS (labfag.no).

God sommer!