Antistoffet CAN04 mot solide ondartede svulster

Vi undersøker sikkerhet og effekt av antistoffet CAN04 for å fastslå den høyeste dosen som det er trygt å gi til kreftpasienter.

En doseopptrappingsstudie for å evaluere sikkerheten og toleransen av flere doser med CAN04-antistoff hos pasienter med solide, ondartede svulster.

Hensikten med den første del av studien er å undersøke sikkerhet og effekt av CAN04 for å fastslå den høyeste dosen som det er trygt å gi til pasienter. Det vil også bli undersøkt hvordan CAN04 virker og hvor godt og hvor raskt kroppen kan skille ut CAN04 (farmakokinetisk analyse). Blodet blir også testet for å undersøke virkningen av CAN04 og om denne er forbundet med svulstcellenes biologiske egenskaper.

Legemidlet CAN04 har ennå ikke blitt godkjent i Europa av de europeiske legemiddelmyndighetene, og benyttes foreløpig ikke utenfor kliniske studier. CAN04 er ikke tidligere gitt til mennesker, men har blitt testet i forsøksdyr.

Mer informasjon om studien

Hvem kan delta?

Antallet pasienter i denne studien avhenger av hvor mange dosenivåer som testes før maksimaldosen fastslås. Det forventes at omtrent 15 pasienter vil bli tatt med på verdensbasis, hvorav 4-6 i Norge.

Studien inkluderer pasienter med en av følgende kreftformer:

  • Ikke-småcellet lungekreft (NSCLC)
  • adenokarsinom i pankreas (PDAC),
  • trippel-negativ brystkreft (TNBC)
  • kolorektal kreft (CRC)

Etter pasientens samtykke, vil han/hun bli evaluert for å se om vedkommende er egnet for inklusjon i studien (screeningbesøk). Følgende undersøkelser vil bli utført og registrert: Medisinsk historie, fysisk undersøkelse (inkludert høyde og vekt), blodtrykk/puls og temperatur, EKG, blodprøver, urinprøver, vurdering av generell helsetilstand, røntgenundersøkelser; CT og MR, spørreskjema om din helsetilstand.

Hvis pasienten tilfredsstiller kriteriene for å delta i denne studien, kan behandlingen med CAN04 starte.

Hva innebærer studien?

CAN04 gis én gang i uken (en behandlingssyklus) via en intravenøs infusjon, så lenge kreftsykdommen ikke utvikler seg.

Vær oppmerksom

Som for all utprøving av nye legemidler kan det oppstå kjente og hittil ukjente bivirkninger. Pasientene som inkluderes i studien vil derfor følges nøye med tanke på eventuelle bivirkninger.

Kontakt

Studien gjennomføres ved Oslo universitetssykehus Radiumhospitalet.

Ved spørsmål, bes fastlege eller sykehuslege om å ta kontakt med: Utprøvingsenheten tlf: 22 93 40 00.

Sjekkliste for fastlegen - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Pasienter som er aktuelle for studier må henvises via fastlege eller sykehus.

Henvisning sendes:

Oslo universitetssykehus
Onkologi
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Om kliniske studier

  • Vilkår og rettigheter ved deltakelse i kliniske studier

    Deltar du i en klinisk studie, har du blant annet rett til å trekke deg, få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert på deg, og bli informert om eventuelle endringer i studien

  • Hva er kliniske studier?

      Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker for å undersøke virkning av legemidler eller andre behandlingsmetoder, men også for å undersøke hvordan medikamenter omdannes i kroppen og om bivirkningene...

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.