Behandling av høyt blodtrykk og oppfølging

I studien følges blodtrykksutviklingen over en periode på 2-4 uker etter at deltakerne ved loddtrekking er fordelt i to grupper, som adskiller seg ved at den ene gruppen følges tettere opp. Alle får målt vanlig blodtrykk og 24 timers blodtrykk ved begge besøk og besvarer spørreskjema om forhold som kan være med å påvirke blodtrykket.

Behandling av høyt blodtrykk: en intervensjonsstudie for å forbedre pasientoppfølging

Studiens fulle navn
«Behandling av høyt blodtrykk: en intervensjonsstudie for å forbedre pasientoppfølging» (DRIVE)

Verdens Helse Organisasjon (WHO) estimerer at det på verdensbasis finnes rundt 1 milliard mennesker med høyt blodtrykk (hypertensjon). Hypertensjon er en risikofaktor for blant annet utvikling av hjertesykdom, hjerneslag, demens, perifer karsykdom og kronisk nyresykdom. Av de 17 millioner, som hvert år dør av hjertesykdommer, kan 9,4 millioner dødsfall knyttes til komplikasjoner av hypertensjon. Kun en tredjedel av pasienter med høyt blodtrykk oppnår blodtrykkskontroll i form av normalisering av blodtrykk etter behandling med livsstilsendringer og/eller medisin.

Hvem kan delta?

For å kunne delta må du må være over 18 år, bosatt i Oslo, ha 24-timers blodtrykk (daggjennomsnitt) ≥ 135 mmHg systolisk, stå på ≥ 2 hypertensjonsmedikamenter eller ≥ 1 kombinasjonspreparat (2-3 virkestoffer). Du skal kunne forstå og lese norsk.

Du må i tillegg bruke minimum 2 blodtrykksmedikamenter eller minimum 1 kombinasjonsmedikament og likevel ha et 24 timers blodtrykk med et dagsgjennomsnitt over eller lik 135 mmHg i overtrykket (systolisk).

Du skal være henvist til, eller ha en planlagt 24 timers blodtrykksmåling på nyremedisinsk poliklinikk på Oslo universitetsykehus – Ullevål. Resultatet av den første 24 timers blodtrykksmåling vil være avgjørende for om du kvalifiserer til å bli med videre i studien. Er resultatet over eller lik 135 mmHg systolisk kan du bli med videre og får en ny time hos en sykepleier på nyremedisinsk poliklinikk.

Du kan ikke delta hvis du har:
Alvorlig sykdom/tilstand i behandlingsfase (eksempelvis men ikke begrenset til: kreft, psykisk sykdom, smerte, rus), kjent atrieflimmer, kjent stenose i hjerteklaffer, hjerteinfarkt, angina pectoris eller hjerneslag de siste 6 mnd., kjent alvorlig nedsatt nyrefunksjon (eGFR < 30 ml/min/1.73 m2), tidligere observert inntak av medisin før 24 timers blodtrykksmåling, deltakelse i annen helsefaglig intervensjonsstudie.

Hva innebærer studien?

Det er ingen direkte fordeler ved å delta i studien. Det gjøres to 24 timers blodtrykksmålinger med 2 til 4 ukers mellomrom, hvilket kan oppleves som en ulempe.

Det gis ikke kompensasjon for deltakelse i studien, men deltakere betaler ikke egenandel for blodtrykksmålingene.

Kontaktinformasjon

Ønsker du å delta må du via behandlende lege henvises til en 24-timers blodtrykksmåling på Nyremedisinsk poliklinikk, Oslo universitetssykehus, Ullevål.

Sjekkliste for henviser - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta.

For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Om kliniske studier

  • Ekspertpanelet gir råd ved alvorlig livsforkortende sykdom

    Ekspertpanelet skal hjelpe de aller sykeste pasientene med kort tid igjen å leve. Disse pasientene kan få en ny og grundig vurdering av behandlingsmulighetene sine, etter at all etablert behandling er prøvd.

  • Vilkår og rettigheter ved deltakelse i kliniske studier

    Deltar du i en klinisk studie, har du blant annet rett til å trekke deg, få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert på deg, og bli informert om eventuelle endringer i studien

  • Hva er kliniske studier?

      Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker for å undersøke virkning av legemidler eller andre behandlingsmetoder, men også for å undersøke hvordan medikamenter omdannes i kroppen og om bivirkningene...

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.