Behandling med atezolizumab

Immunterapi mot kreft har gitt store behandlingsfremskritt. Antistoff som blokkerer en viktig bremsemekanisme i immunsystemet, PD-L1, har vist seg særlig effektive. Det er også oppdaget at cellegift benytter immunapparatet som en usynlig hjelpende hånd. Enkelte typer cellegift alarmerer immunsystemet samtidig som de dreper svulstceller og gir en vaksineeffekt.

ALICE; En randomisert fase II studie med atezolizumab i kombinasjon med immunogen kjemoterapi for pasienter med metastatisk trippel-negativ brystkreft

I denne studien vil vi kombinere immunstimulerende cellegift med et antistoff mot PD-L1. Dermed vil vi oppnå en effektiv immunrespons. Dette vil være en persontilpasset respons, rettet mot hele repertoaret av kreftpeptider som finnes i hver enkelt svulst. Studien skal gjøres i pasienter som har trippel negativ brystkreft med spredning. Disse pasientene har ingen gode beh.alternativer. Vi vil sammenligne effekt og bivirkninger hos pasienter som får bare cellegift, med pasienter som får både cellegift og antistoff. I tillegg legger vi opp til et omfattende forskingsprogram for å finne ut hvordan behandlingen kan videreutvikles.

Du kan lese mer om studien på REK og Clinicaltrials.gov

Hvem kan delta?

Studien skal gjøres i pasienter som har trippel negativ brystkreft med spredning. Du kan lese mer detaljert om inklusjonskriteriene på Clinicaltrials.gov.

Hva innebærer studien?

Studien er en randomisert fase II studie, som deler pasienter inn i to grupper. Den ene gruppen vil få atezolizumab (antistoff) i kombinasjon med cellegift, mens den andre vil få et placebolegemiddel og cellegift. Cellegift er i dag den anbefalte standard behandlingen deg som har metastatisk trippel-negativ brystkreft. Vi vil da kunne måle effekt og bivirkninger av atezolizumab, opp mot standard behandling.

Vær oppmerksom

Dette er en fase II studie, du kan lese mer om de forskjellige fasene her. (farmakologi.no)

Kontakt

Daglig koordinator av studien er Dr. Andreas Røssevold, Oslo universitetssykehus
E-post: anharo@ous-hf.no
Telefon: 22 93 40 00

Nasjonalt ansvarlig for studien er Dr. Jon Amund Kyte ved Oslo universitetssykehus
E-post: jon.amund.kyte@ous-hf.no 
Telefon: 22 93 40 00

Leder for studien ved Stavanger universitetssjukehus: Bjørnar Gilje (bjornar.gilje@sus.no)

Sted hvor studien gjennomføres

  • Oslo universitetssykehus
  • St Olavs hospital
  • Stavanger universitetssjukehus

Kontaktinformasjon
Pasienter som er aktuelle for studier må henvises via fastlege eller sykehus.

Henvisning sendes:

Oslo universitetssykehus
Onkologi
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Sjekkliste for fastlegen - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien.

Om kliniske studier

  • Vilkår og rettigheter ved deltakelse i kliniske studier

    Deltar du i en klinisk studie, har du blant annet rett til å trekke deg, få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert på deg, og bli informert om eventuelle endringer i studien

  • Hva er kliniske studier?

      Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker for å undersøke virkning av legemidler eller andre behandlingsmetoder, men også for å undersøke hvordan medikamenter omdannes i kroppen og om bivirkningene...

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.