Brystkreft og graviditet

Hvor lenge bør man vente med å bli gravid etter brystkreftbehandling?

Sikkerhet og forekomst av graviditet ved avbrutt adjuvant hormonbehandling hos unge brystkreftpasienter

Hvor lenge bør en kvinne vente etter brystkreftdiagnose og behandling før man prøver å bli gravid? For kvinner som ønsker å bli gravid etter brystkreft kan fem til ti års hormonbehandling betydelig redusere sjansen for å få barn.

Studier av pasienter som ikke har fått barn under hormonbehandlingsperioden viser at 5 års hormonbehandling gir lavere forekomst av tilbakefall enn 2 års behandling. Studier har også vist at å utvide behandlingen til 10 år kan gi bedre resultater enn 5 år. Det betyr at et avbrudd i hormonbehandling kan gi økt risiko for tilbakefall for brystkreftpasienter generelt.

Det er uvisst om det utgjør noen økt risiko for tilbakefall å ha et avbrudd i hormonbehandlingen for å prøve å bli gravid, for så å gjenoppta behandlingen etter at svangerskapet er avsluttet. POSITIVE studien vil kunne gi svar på om et avbrudd i hormonbehandlingen for å gjennomføre en graviditet er trygt. I tillegg ønsker man å se på om svangerskapet er vellykket og mulighetene for å kunne amme barnet.

Mer informasjon om studien

Hvem kan delta?

For å kunne være med i studien må du være mellom 18 og 42 år, du må ha signert samtykkeerklæringen i studien og hatt brystkreft som nå behandles med hormonbehandling. Denne behandlingen må du ha stått på i 18-30 måneder. I tillegg må du være fertil og ønske å bli gravid.

Studien vil inkludere totalt 500 pasienter fra hele verden i en periode over 4 år. Pasientene vil etter inklusjon følges i 10 år.

Hva innebærer studien?

Dersom du oppfyller kriteriene i studien, og velger å delta, vil din hormonbehandling avsluttes. Etter tre måneder kan du prøve å bli gravid. Det anbefales å startes opp igjen hormonbehandlingen etter at du er ferdig å amme, eventuelt etter ca 2 år dersom du ikke blir gravid.

I løpet av det første året vil du komme på legebesøk etter 3, 6 og 12 måneder. Fra år 1-5 vil det være besøk hver 6. måned, og fra år 5-10 er det årlige besøk hos legen. Det vil også bli gjort en transvaginal ultralyd ved 3 og 6 måneder.

Det vil bli tatt blodprøver før og gjennom hele studien og det vil også bli utført en vevsprøve fra kreftsvulsten i forkant av studien. Når du avslutter hormonbehandlingen vil bivirkningene av denne avta, og dersom du har blokkert eggstokkfunksjonen din, vil produksjon av kjønnshormoner returnere til normale nivåer, hetetokter forsvinner og menstruasjonen kommer tilbake.

Tilgjengelig data indikerer at det ikke er en økt risiko for at kreften kommer tilbake på grunn av graviditet, men risikoen kan øke på grunn av avbrudd i hormonbehandlingen.

Pasientene som inkluderes i studien vil følges nøye med tanke på eventuelle bivirkninger.

Kontakt

Fastlege eller sykehuslege må sende en henvisning om mulig deltakelse i studien til:

Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet
Avdeling for kreftbehandling/Henvisning
Postboks 4953 Nydalen
0424 Oslo

Ved spørsmål, bes fastlege eller sykehuslege om å ta kontakt med: Dr Anna Barbro Sætersdal på telefon: 22 93 40 00

Om kliniske studier

  • Ekspertpanelet gir råd ved alvorlig livsforkortende sykdom

    Ekspertpanelet skal hjelpe de aller sykeste pasientene med kort tid igjen å leve. Disse pasientene kan få en ny og grundig vurdering av behandlingsmulighetene sine, etter at all etablert behandling er prøvd.

  • Vilkår og rettigheter ved deltakelse i kliniske studier

    Deltar du i en klinisk studie, har du blant annet rett til å trekke deg, få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert på deg, og bli informert om eventuelle endringer i studien

  • Hva er kliniske studier?

      Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker for å undersøke virkning av legemidler eller andre behandlingsmetoder, men også for å undersøke hvordan medikamenter omdannes i kroppen og om bivirkningene...

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.