Cellegift kombinert med immunterapi til brystkreftpasienter

Fungerer cellegift i kombinasjon med immunterapi bedre enn cellegift alene mot brystkreft?

ICON: Utprøvning av behandling mot brystkreft med kjemoterapi sammenliknet med behandling med kjemoterapi i kombinasjon med immunterapi

Hensikten med prosjektet er å sammenligne effekten av nivolumab og ipilimumab i kombinasjon med cellegift med effekten av cellegift alene. Forskning viser at enkelte typer cellegift utløser en immunreaksjon mot brystkreft av typen luminal B. I dette prosjektet er det valgt ut en slik form for «immunogen» cellegift (kombinasjon av doksorubicin og syklofosmfamid) og benytter nivolumab og ipilimumab til å forsterke immunresponsen.

Oslo universitetssykehus er nasjonalt koordinerende senter for denne studien, mens Stavanger universitetssykehus og Sørlandet sykehus HF Kristiansand er deltakende senter.


Hvem kan delta?

For å kunne delta i studien må pasienten blant annet være 18 år eller eldre og ha brystkreft av typen luminal B med spredning.

Hva innebærer studien?

Pasienter som deltar i denne studien vil tilfeldig bli delt inn i to behandlingsgrupper hvor 2 av 5 vil få cellegift (doksorubicin og syklofosmfamid) og 3 av 5 vil få samme cellegift i kombinasjon med nivolumab og ipilimumab. Hvis pasienten trekkes ut til å få cellegift uten immunterapi, og dette viser seg ikke å være tilstrekkelig til å hindre at sykdommen utvikler seg, vil de kunne få tilbud om å få immunterapi senere.

Før oppstart vil det bli gjort en del undersøkelser, såkalte screeningundersøkelser, hvor resultatene vil avgjøre om studien vil passe for pasientens sykdomstilfelle. Undersøkelsene vil omfatte at det tas en ny prøve fra svulstvevet (alternativt kan prøve fra tidligere arkivert svulstvev benyttes ved screening), samt bildeundersøkelser (MR og/eller CT), blod- og urinprøver og fysisk undersøkelse inkl. blodtrykk og puls. For fruktbare kvinner kreves graviditetstest.
Det blir også spurt om tillatelse til å kunne analysere prøver som er tatt av svulsten tidligere. Ved screening og etterfølgende besøk vil pasientene bli spurt om å svare på et spørreskjema om livskvalitet.

Dersom det blir aktuelt å delta i studien, vil man kunne få behandling med nivolumab og ipilimumab i inntil 2 år, men dette vil være avhengig av sykdomsutvikling og effekt av studiemedisinen. Pasientene vil få immunogen cellegift så lenge studielegen mener dette er til nytte for sykdomsutviklingen.

Kontakt

Kontaktperson ved Oslo universitetssykehus: Jon Amund Kyte

Kontaktperson ved Stavanger universitetssykehus: Bjørnar Gilje

Kontaktperson ved Sørlandet sykehus HF Kristiansand: Christian Kersten

Sjekkliste for fastlegen - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Pasienter kan melde sin interesse for å delta i studien med henvisning fra legen sin.

Henvisning sendes til:
Oslo universitetssykehus HF
Kreftklinikken
Avdeling for kreftbehandling/ Henvisning
Radiumhospitalet
Postboks 4953 Nydalen
0424 Oslo

Om kliniske studier

  • Ekspertpanelet gir råd ved alvorlig livsforkortende sykdom

    Ekspertpanelet skal hjelpe de aller sykeste pasientene med kort tid igjen å leve. Disse pasientene kan få en ny og grundig vurdering av behandlingsmulighetene sine, etter at all etablert behandling er prøvd.

  • Vilkår og rettigheter ved deltakelse i kliniske studier

    Deltar du i en klinisk studie, har du blant annet rett til å trekke deg, få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert på deg, og bli informert om eventuelle endringer i studien

  • Hva er kliniske studier?

      Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker for å undersøke virkning av legemidler eller andre behandlingsmetoder, men også for å undersøke hvordan medikamenter omdannes i kroppen og om bivirkningene...

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.