Dabrafenib og tametinib mot BRAF mutasjon

Dette er en studie for pasienter med kreft i enten skjoldbruskkjertelen, hjernesvulst, gallegangskreft, testikkelkreft, hårcelleleukemi eller tynntarmskreft.

Om studien

Studien innebærer utprøving av to legemidler, dabrafenib og trametinib. Vi vil undersøke effekt og bivirkninger ved en slik kombinasjonsbehandling hos pasienter der det foreligger en spesiell mutasjon i kreftcellene, en såkalt BRAF V600E- og BRAF V600K-mutasjon.

Dabrafenib er et godkjent legemiddel for behandling av føflekkreft, mens trametinib er et legemiddel som er under utprøving. Dersom en pasient ønsker å delta i studien, vil det bli utført innledende undersøkelser over en periode på opp til 28 dager.

Du finner ytterligere informasjon om studien på REK og Clinicaltrials.gov

Hvem kan delta?

For å delta må du ha kreft i enten skjoldbruskkjertelen, hjernesvulst, gallegangskreft, testikkelkreft, hårcelleleukemi eller tynntarmskreft.

Du kan lese mer om inklusjonskriteriene til studien på Clinicaltrials.gov

Hva innebærer studien?

En vevsprøve fra kreftsvulsten analyseres og testes for BRAF V600E og BRAF V600K mutasjonen, og resultatene fra analysene avgjør om du kan delta i hovedstudien.

Studiemedisinene skal tas i form av kapsler (dabrafenib) og tabletter (trametinib). De kan medføre ubehag og vanlige bivirkninger (f. eks. feber, hodepine, kvalme, diare). Studiemedisinen kan bidra til å bremse utviklingen av sykdommen, men vi vet ikke på forhånd om behandlingen vil virke. Du vil imidlertid få nøye oppfølging, og deltakelse vil kunne bidra til å utvikle og forbedre behandlingen i fremtiden.

Du blir grundig informert om studien, både muntlig og skriftlig av utprøvende lege.

Vær oppmerksom

Studiemedisinene kan medføre ubehag og vanlige bivirkninger (f. eks. feber, hodepine, kvalme, diare).

Kontaktinformasjon

Studien gjennomføres ved Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet.

Dr. Paal Brunsvig er ansvarlig for studien i Norge.

Ved spørsmål, bes fastlege eller sykehuslege om å ta kontakt med Enhet for utprøvende kreftbehandling

tlf: 22 93 40 00

Pasienter som er aktuelle for studier må henvises via fastlege eller sykehus.

Henvisning sendes:

Oslo universitetssykehus
Onkologi
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Sjekkliste for henviser - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.
Fant du det du lette etter?