Fjerning av livmor ved livmorhalskreft i tidlig stadium

Fjerning av livmor (radikal hysterektomi) er standard behandling for kreft i livmorhalsen i tidlig stadium. Radikal hysterektomi forhindrer at kreften kommer tilbake hos mer en 90 % av pasientene. Ved en radikal hysterektomi fjerner vi livmoren og støttevevet omkring. Denne behandlingsmetoden kan medføre en del bivirkninger som kan være både kortvarige og langvarige.

SHAPE Studien

Vi skal undersøke om en enkel hysterektomi, der inntilliggende vev rundt livmor ikke blir fjernet, vil ha samme effekt i å forhindre at kreften kommer tilbake, men med færre bivirkninger. 

Du vil få fjernet lymfeknuter (lymfeknutetoalett) i bekkenet uavhengig av hvilken operasjonsmetode som er brukt ved fjerning av livmoren.

Du kan ikke selv velge hvilken operasjonsmetode som vil bli brukt ved fjerning av livmoren. Det avgjøres ved loddtrekning (randomisering 1:1). En randomisert studie er den mest relevante metoden for å sammenlikne utfallet av de to typer operasjoner.

 

Hvem kan delta?

Kvinner med tidlig stadium av livmorhalskreft (plateepitelkarsinom, adenokarsinom eller adenosquamøs).

Studien er en multisenterstudie som rekrutterer pasienter internasjonalt.

NCIC, Canada er ansvarlig for studien (sponsor).

Totalt vil 700 kvinner fra Canada og andre land delta i studien. Vi forventer en inklusjonsperiode på ca 4 år. Resultater fra studien vil sannsynligvis være klare cirka 7-14 år etter at studien starter.

Ved spørsmål og interesse for deltagelse i studien

Fastlege eller sykehuslege kan ta kontakt med:
Kompetansesenter for gynekologisk kreft, enhet for studiesykepleiere på Radiumhospitalet
Tlf: 22934452


 

Hva innebærer studien?

Du vil i tillegg til rutinekontrollene bli fulgt opp med spørsmål om livskvalitet. Alle kontroller gjennomføres ved OUS, Radiumhospitalet.

En mulig risiko med studien er at enkel hysterektomi viser seg å være mindre effektiv enn radikal hysterektomi for å forebygge tilbakefall av kreft i livmorhalsen. 

En mulig fordel med enkel hysterektomi er færre bivirkninger enn ved den mer radikale kirurgien.

Det er disse fordeler og ulemper vi forventer å få svar på i denne studien.

Kontaktinformasjon

Oslo Universitetssykehus, Avdeling for gynekologisk kreft, Nasjonal kompetansetjeneste for gynekologisk onkologi, tlf: 22 93 44 51

Forsøksansvarlig lege: Dr. Brynhildur Eyjólfsdóttir

 


Om kliniske studier

  • Ekspertpanelet gir råd ved alvorlig livsforkortende sykdom

    Ekspertpanelet skal hjelpe de aller sykeste pasientene med kort tid igjen å leve. Disse pasientene kan få en ny og grundig vurdering av behandlingsmulighetene sine, etter at all etablert behandling er prøvd.

  • Vilkår og rettigheter ved deltakelse i kliniske studier

    Deltar du i en klinisk studie, har du blant annet rett til å trekke deg, få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert på deg, og bli informert om eventuelle endringer i studien

  • Hva er kliniske studier?

      Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker for å undersøke virkning av legemidler eller andre behandlingsmetoder, men også for å undersøke hvordan medikamenter omdannes i kroppen og om bivirkningene...

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.