CLXS196X2101

Føflekkreft i øyet med spredning - Utprøving av LXS196 i kombinasjon med HDM201 (CLXS196X2101)

En åpen fase 1 studie på LXS196, en oral protein kinase C hemmer, hos pasienter med metastatisk uvealt melanom

Om studien

Dette er en legemiddelstudie for å prøve ut kombinasjonen av to nye legemidler hos deg med metastatisk uvealt melanom.

LXS196 blokkerer og hemmer et enzym som heter proteinkinase C. Dette enzymet regulerer funksjonen av proteiner som kan være involvert i blant annet vekst av kreftceller om det ikke fungerer normalt. Ved å hemme proteinkinase C, håper vi at dette kan føre til at vekst av kreftceller reduseres eller stoppes.

HDM201 gjenoppretter normalfunksjonen til et protein kalt p53. Dette er et protein som er viktig for å redusere vekst av kreftceller, og som ofte har blitt svekket i den kreftformen du er rammet av. Vi tror at kombinasjonen av LXS196 og HDM201 kan føre til at veksten av kreftcellene reduseres mer enn med behandling av en av medikamentene alene.

Hvem kan delta?

For å kunne delta i studien må du være diagnostisert med metastatisk uvealt melanom.

For å avgjøre om du er aktuell for studien må du gjennom innledende undersøkelser (screening). Dersom de innledende undersøkelsene viser at du kan delta i studien, vil vi kunne starte studiebehandling.

Behandlende lege må henvise for mulig deltakelse i studien.

Hva innebærer studien?

Hver behandlingssyklus varer i 28 dager. I de to første syklusene er det flere kontroller. Etter andre syklus må du komme til kontroller to ganger hver syklus. Undersøkelsene i studien inkluderer blant annet legeundersøkelse, blod- og urinprøver, måling av blodtrykk, puls, temperatur, høyde, vekt, EKG og røntgenundersøkelser i form av CT eller MR.

Studiemedisinene gis i kapsler.

Du mottar studiemedisin så lenge du har nytte av behandlingen, eller det ikke oppstår uakseptable bivirkninger.

Vær oppmerksom

Som for alle legemiddelutprøvinger er det vanskelig å vite om studiemedisinen vil være mer effektivt eller gi færre bivirkninger enn eventuell annen tilgjengelig behandling.

I løpet av utprøvingen vil du bli fulgt opp grundig og informert dersom noen av undersøkelsene skulle vise unormale verdier. Legen vil sørge for at du får den behandling du måtte trenger.

Alle undersøkelser og medisin er gratis.

Som ved annen medisinsk behandling kan det oppstå bivirkninger. Siden studiemedisinen er i en tidlig utprøvingsfase, er det begrenset informasjon om mulige bivirkninger.

Du vil som deltaker i en legemiddelutprøving få en tettere oppfølging enn du vanligvis ville fått i et standardforløp.

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål bes fastlege eller sykehuslege om å ta kontakt med Utprøvingsenheten ved Oslo universitetssykehus på  telefon 22 93 40 00.

Henvisning sendes:

Oslo universitetssykehus
Onkologi
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Sjekkliste for henviser - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta.

For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.
Fant du det du lette etter?