STOP-GIST studien

GIST med spredning - avslutning av Glivecbehandling etter 5 år (STOP-GIST)

Studien skal se om pasienter som har hatt langvarig respons på Glivec og har fjernet sine få metastaser kirurgisk faktisk kan være kurert for sin GIST sykdom og derfor behandles «unødvendig» med Glivec; med de bivirkninger og langtidseffekter dette medfører. (STOP-GIST)

Om studien

Livslang behandling med imatinib anbefales hos pasienter som har metastaser fra GIST. Behandling er effektiv, men de aller fleste pasienter har bivirkninger. Tilgjengelig informasjon tyder på at imatinib ikke klarer å drepe alle GIST-celler i en metastase, og at kreften vil vokse dersom man avslutter behandlingen. Studier har vist at det å slutte med imatinib vil hos de aller fleste føre til vekst av sykdommen. Til tross for dette synes det ikke å være noen forskjell i overlevelse fordi de som stoppet imatinib responderte like godt når de ble satt på behandlingen igjen. I denne studien, der pasientene har færre metastaser og disse er fjernet, vil vil avslutte imatinib hos pasienter som har hatt langvarig respons på behandlingen. Målet med denne studien er å undersøke om pasienter kan være kurert for GIST og derfor behandles unødvendig med imatinib med de bivirkninger og langtidseffekter dette medfører.

Ved avslutning av Glivec behandlingen forventes bivirkningene av medisinen å stoppe. Ulempen vil være at pasientene kan ha en større risiko for å få tilbakefall av GIST sykdommen. Tilgjengelig data indikerer imidlertid at hvis man får tilbakefall av sykdommen vil man på ny oppnå stabilisering av sykdommen ved å starte opp igjen med Glivec.

Du kan lese mer om studien på REK og Clinicaltrials.gov

Hvem kan delta?

For å kunne være med i studien må man være over 18 år, ha signert samtykkeerklæringen, ha hatt GIST med spredning (tre eller færre metastaser) som nå er i en stabil fase under behandling med Glivec. Denne behandlingen må pasientene ha stått på i over 5 år. I tillegg må spredningen være fjernet kirurgisk.

Du kan lese mer om inklusjons- og ekslusjonskriteriene på Clinicaltrials.gov

Hva innebærer studien?

I løpet av det første året vil pasientene komme på legebesøk etter 2, 5, 8 og 11 måneder. Fra år 1-3 vil det være besøk hver 4. måned, og fra år 3-5 er det halvårlige besøk hos legen. Det vil bli gjort CT (og eventuelt) undersøkelse ved hver kontroll.

Blodprøver vil bli tatt før pasienten stopper Glivec, og deretter ved hver kontroll. I tillegg vil det bli tatt blodprøver til forskning ved hver kontroll og også ved tilbakefall av GIST.

Kontaktinformasjon

Studien gjennomføres ved Oslo universitetssykehus Radiumhospitalet.

Ved spørsmål, bes fastlege eller sykehuslege om å ta kontakt med: Dr. Øyvind Bruland på tlf: 22 93 40 00.

Pasienter som er aktuelle for studier må henvises via fastlege eller sykehus.

Henvisning sendes:

Oslo universitetssykehus
Onkologi
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Fant du det du lette etter?