Hvordan velge beste behandlingsmetode for brystkreft

Vi undersøker om standardbehandling sammen med Carboplatin har bedre effekt enn standardbehandling alene hos pasienter med brystkreft med spredning.

 Seleksjon av terapi i pasienter med brystkreft (I-BCT-1)

Formålet med studien er å undersøke om kombinasjonsbehandling med standardbehandlingen paklitaxel og FEC (5-fluorouracil, cyklofosfamid, epirubicin), med tillegg av legemiddelet carboplatin har bedre effekt enn standardbehandling hos pasienter med brystkreft med spredning.

Hva er Carboplatin?

Carboplatin er et legemiddel som prøves ut ved ulike kreftformer. Legemiddelet kan ha innvirkning på DNA og skadede cellers evne til å bli reparert, og kan potensielt drepe celler som har skader i DNA, slik som kreftceller.

Finne metode for å velge rett terapi

Det skal primært undersøkes hvilke molekylære parametre som kan ha betydning for å velge rett terapi til pasienter med brystkreft, med tanke på å benytte ekstra behandling med carboplatin i tillegg til standardbehandling.

Mer informasjon om studien


Hvem kan delta?

Kvinner som har brystkreft med spredning, og som behandles ved Oslo unviersitetssykehus.

Hva innebærer studien?

Behandling skal gis som 1) standardbehandling: uke dosert kjemoterapi med paklitaxel i 12 uker, etterfulgt av FEC kurer i 12 uker, eller 2) carboplatin i kombinasjon med paklitaxel i 12 uker, etterfulgt av FEC kurer i 12 uker. Behandlingen starter 24 uker før planlagt operasjon.

Det skal ved screening og deretter ved studiebesøk etter 3 og 12 ukers behandling og ved behandlingsslutt ved 24 uker gjennomføres en klinisk undersøkelse, inkludert blodtrykk, puls, vekt etc. Det skal tas blod- og urinprøver ved alle studiebesøk.

Før og etter behandling skal det gjøres vevsundersøkelser av tumor. Det skal utføres hjerteundersøkelser som EKG og MUGA, bildeundersøkelser som mammografi, ultralyd og eventuelt MR.

Deltakerne skal besvare et spørreskjema om tretthet før prosjektstart, etter 12 uker, rett før og 1,5 år etter operasjon.

Etter operasjon vil alle pasientene bli tilbudt standardbehandling og fulgt opp i 10 år etter vanlige retningslinjer.

Kontakt

Kontakt for mer informasjon:

Overlege Olav Engebråten, Avd. for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus
Telefon:  +47 22 78 18 62

Sjekkliste for fastlegen - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Henvisning sendes:

Oslo universitetssykehus
Onkologi
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Om kliniske studier

  • Vilkår og rettigheter ved deltakelse i kliniske studier

    Deltar du i en klinisk studie, har du blant annet rett til å trekke deg, få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert på deg, og bli informert om eventuelle endringer i studien

  • Hva er kliniske studier?

      Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker for å undersøke virkning av legemidler eller andre behandlingsmetoder, men også for å undersøke hvordan medikamenter omdannes i kroppen og om bivirkningene...

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.