Lysbehandling (PCI) ved gallegangskreft

Vi undersøker om PCI-behandlingen ved inoperabel kreft i gallegangene har bivirkninger og er tolererbar.

En fase I/II studie for å vurdere sikkerhet, tolerabilitet og effekt av Amphinex(TM) indusert fotokjemisk internalisering (PCI) av gemcitabin etterfulgt av kjemoterapi med gemcitabin/cisplatin i pasienter med avansert, inoperabelt kolangiokarsinom

Formålet med studien er å undersøke om PCI-behandling hos pasienter med inoperabel kreft i gallegangene (kolangiokarsinom) har bivirkninger og er tolererbar.

Dette er utprøvende behandling av Amphinex i kombinasjon med Gemcitabin og lysbehandling, etterfulgt av kjemoterapi med Gemcitabin/Cisplatin på pasienter med kreft i gallegangen (kolangiokarsinom) .

Studien skal også gi kunnskap om hvordan Amphinex fordeler seg i blodet, om legemiddelet skilles ut i avføring og om kroppens immunsystem aktiveres ved denne typen behandling.

Mer informasjon om studien

Hvem kan delta?

Personer med inoperabel gallegangskreft (kolangiokarsinom) kan vurderes for deltakelse i studien

Hva innebærer studien?

Metoden kombinerer lysbehandling lokalt og cellegift systemisk (PCI-behandling) for å forbedre virkningen av cellegiften.

Kontaktinformasjon

Projektleder Dr. Svein Dueland kan nåes via sykehusets sentralbord på telefon 22 93 40 00, eller en henvisning kan sendes til:

Oslo universitetssykehus HF
Onkologi
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Om kliniske studier

  • Ekspertpanelet gir råd ved alvorlig livsforkortende sykdom

    Ekspertpanelet skal hjelpe de aller sykeste pasientene med kort tid igjen å leve. Disse pasientene kan få en ny og grundig vurdering av behandlingsmulighetene sine, etter at all etablert behandling er prøvd.

  • Vilkår og rettigheter ved deltakelse i kliniske studier

    Deltar du i en klinisk studie, har du blant annet rett til å trekke deg, få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert på deg, og bli informert om eventuelle endringer i studien

  • Hva er kliniske studier?

      Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker for å undersøke virkning av legemidler eller andre behandlingsmetoder, men også for å undersøke hvordan medikamenter omdannes i kroppen og om bivirkningene...

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.