-En studie av hjernens utvikling hos mennesker med epilepsi

Multimodal undersøkelse av endokrine og kognitive endringer ved temporallappsepilepsi

Personer med temporallappsepilepsi (TLE) har en økt risiko for utvikling av kognitiv svikt. Vår studie fokuserer på hjernens utvikling hos mennesker med TLE, hvor det langsiktige målet er å kunne bidra med økt kunnskap om hvordan hjernen utvikler seg med alder.

HPG/HPT dysfunksjon og kognitiv svikt hos epilepsipasienter

Vår hensikt er å vurdere og optimalisere diagnostisk sikkerhet til en ny kombinasjon av biomarkører (Flutemetamol PET, nevrotransmittor GABA/glutamat målt med MR spektroskopi, kjønnshormon-relaterte hormonnivåer i blod, EEG, luktetest) hos personer med temporallappsepilepsi (TLE), hvor kognitiv svikt har en økt insidens.Hvem kan delta?

For å kunne delta i studien må følgende kriterier være oppfylt:

 • Mellom 40-65 år
 • Skal ha hatt diagnosen temporallappsepilepsi i mer enn 10 år
 • Relativ stabil epilepsimedikasjon siste 6 måneder
 • Utover epilepsi, ingen annen kjent nevrologisk sykdom/tilstand (f.eks. tidligere slag/kreft i hjernen/Parkinson), eller alvorlig hjerte-kar-sykdom
 • Ikke psykisk utviklingshemning eller alvorlig psykisk sykdom
 • Ingen metallimplantater i kroppen som ikke enkelt kan fjernes (hindrer MR-undersøkelse)

Vi ønsker også å inkludere kontrolldeltakere. En kontrolldeltaker er en studiedeltaker som antas å være "frisk", altså en person som ikke har den tilstanden eller sykdommen det forskes på. På denne måten kan en sammenlikne to grupper med deltakere; én gruppe med tilstanden/sykdommen, og én gruppe uten.

Følgende kriterier må være oppfylt for at en person skal kunne være kontrolldeltaker:

 • Mellom 40-65 år
 • Ikke epilepsi
 • Ingen alvorlig hjerte- eller hjernesykdom
 • Ikke psykisk utviklingshemning eller alvorlig psykisk sykdom
 • Ingen metallimplantater i kroppen som ikke enkelt kan fjernes (hindrer MR-undersøkelse).

Hva innebærer studien?

Som deltaker blir du invitert til et opplegg som strekker seg over to hele dager, fra circa 08.00 – 14.30. I løpet av disse dagene vil det gjøres flere kliniske undersøkelser. Disse inkluderer blodprøvetaking, EEG (elektroencefalografi), nevropsykologisk undersøkelse, undersøkelse av luktesans, samt bildetakning i form av MR (magnetisk resonans) og PET (positron-emisjonstomografi). Ingen av testene er krevende, og du trenger ikke å forberede deg på noen måte.

Det koster ingenting å delta i prosjektet, og prosjektdeltakelse er gratis.

Du skal ikke betale for verken konsultasjoner eller noen av de kliniske undersøkelsene i studien, og du vil få dekket nødvendige reiseutlegg mot kvittering (avtales på forhånd for reiseutlegg utover 200 kroner) og overnatting på pasienthotellet, ved behov (Gaustad Hotell).

Vær oppmerksom

Gjennom deltakelse i studien vil deltakeren få mulighet til økt innblikk i et bredt spektrum av metoder som måler hjernens funksjon og struktur. MR- og PET-undersøkelsene kan oppleves noe kjedelige, da disse krever at deltakeren ligger stille inne i maskinene i henholdsvis 60 og 20 minutter, men ingen av undersøkelsene er forbundet med ubehag.

Kontakt

Studien gjennomføres ved Oslo universitetssykehus, Ullevål og Rikshospitalet.

Ved interesse for å delta i studien, eller ved ønske om mer informasjon, kan prosjektmedarbeider kontaktes på telefon eller e-post.

Kontaktpersoner:

Sjekkliste for fastlegen - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta.

For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Om kliniske studier

 • Ekspertpanelet gir råd ved alvorlig livsforkortende sykdom

  Ekspertpanelet skal hjelpe de aller sykeste pasientene med kort tid igjen å leve. Disse pasientene kan få en ny og grundig vurdering av behandlingsmulighetene sine, etter at all etablert behandling er prøvd.

 • Vilkår og rettigheter ved deltakelse i kliniske studier

  Deltar du i en klinisk studie, har du blant annet rett til å trekke deg, få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert på deg, og bli informert om eventuelle endringer i studien

 • Hva er kliniske studier?

    Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker for å undersøke virkning av legemidler eller andre behandlingsmetoder, men også for å undersøke hvordan medikamenter omdannes i kroppen og om bivirkningene...

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.