HELSENORGE

Overvåking ved alvorlig skade

Vi ser om bruk av dynamisk koagulasjonsmåling - viscoelastic hemostatic assays - gir et bedre resultat enn vanlige koagulasjonsprøver.

Om studien

Kontaktinformasjon

Sjekkliste for henviser - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.
Fant du det du lette etter?