Smerter etter helvetesild

Vi prøver ut tre ulike dosenivåer av legemiddelet EMA401 hos pasienter med smerter etter helvetesild (postherpetisk nevralgi) over en periode på tolv uker.

EMPHENE: En dobbelblind, placebo-kontrollert, randomisert, dose-gradert studie som skal vurdere sikkerhet og effekt av tre ulike dosenivåer av EMA401 hos pasienter med postherpetisk nevralgi, målt ved gjennomsnittlig smerte-intensitet over 24 timer

Pasienter som har hatt helvetesild kan i ettertid utvikle en tilstand med vedvarende smerter. Tilstanden kalles postherpetisk nevralgi (PHN), og arter seg med ulike symptomer som spontan smerte eller brennende smerte, vedvarende eller plutselig kommende skytende smerter eller overdreven smertefølelse selv ved lett berøring eller temperaturendring.

Hensikten med studien er å evaluere sikkerhet og effekt av tre ulike doser med EMA401 sammenlignet med placebo hos pasienter med PHN.

Hvem kan delta?

Rekruttering er avsluttet.

Hva innebærer studien?

Rekruttering er avsluttet.

Vær oppmerksom

Det er ikke sikkert at deltagelse i utprøvingen vil gi deg noen direkte fordeler, eller at legemiddelet som prøves ut vil være mer effektivt eller gi færre bivirkninger enn medisinen du bruker i dag.

I løpet av utprøvingen følges du opp grundig og du vil bli informert dersom noen av undersøkelsene skulle vise unormale verdier. Legen sørger for at du får den behandling du måtte trenge.

Alle undersøkelser og studiemedisinen er gratis.

EMA401 er en medisin under utvikling, og alle bivirkninger er ikke kjente ennå. Rapporterte bivirkninger er hodepine (veldig vanlig) og kvalme, luftveisinfeksjoner, svimmelhet og følelse av å besvime (vanlig). Hvis du opplever svimmelhet eller føler du skal besvime anbefales det å vise forsiktighet med kjøring. Mulige bivirkninger av legemiddelet EMA401 er allergisk hudutslett, avvik i leververdier og neutropeni (lavt antall hvite blodceller).

Kompensasjon

Du blir ikke betalt for å delta i utprøvingen, men deltagelse skal heller ikke medføre utgifter for deg.
Reisekostnader blir dekket, og du vil få mat og drikke ved lengre visitter (uke 0, 8, 12).

Kontaktinformasjon

Studien gjennomføres ved Oslo universitetssykehus, Ullevål, i Bygg 37 inngang B ved avdeling for smertebehandling.

Studien gjennomføres i samarbeid med Novartis.

Kontakt oss på

 • telefon: 23 02 61 61 (mellom kl. 7.30 og 15.00)
 • e-post:  audun.stubhaug@ous-hf.no (NB! Ikke send sensitiv informasjon per e-post)
 • SMS:  900 29 432

Lenke til omtale på HFet/avdelingens/forskningsgruppens nettsider https://oslo-universitetssykehus.no/smerte.

Sjekkliste for henviser - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Studielegen kan kontaktes direkte. Når du eller din lege kontakter studielegen, avgjøres det om du kan være en aktuell kandidat for deltakelse i denne kliniske studien. Er du en aktuell kandidat inviteres du til et screeningbesøk.

Om kliniske studier

 • Ekspertpanelet gir råd ved alvorlig livsforkortende sykdom

  Ekspertpanelet skal hjelpe de aller sykeste pasientene med kort tid igjen å leve. Disse pasientene kan få en ny og grundig vurdering av behandlingsmulighetene sine, etter at all etablert behandling er prøvd.

 • Vilkår og rettigheter ved deltakelse i kliniske studier

  Deltar du i en klinisk studie, har du blant annet rett til å trekke deg, få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert på deg, og bli informert om eventuelle endringer i studien

 • Hva er kliniske studier?

    Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker for å undersøke virkning av legemidler eller andre behandlingsmetoder, men også for å undersøke hvordan medikamenter omdannes i kroppen og om bivirkningene...

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.